Regn ut hvilket resultat og skatt du får ved skattepliktig utleie av bolig (regnskapsligning).

Les mer om kalkulatoren under.

 

Regnskapsligningskalkulator

     
  Leier du ut møblert og kortsiktig  
  Har boligen vært fritakslignet/prosentlignet de siste 5 år  
    - i så fall hvor mange år  
     
  Regnskapstall:    
  Leieinntekt  
  Utgifter:    
  Vedlikehold  
   - nedsatt vedlikehold  
  Kommunale avgifter  
  Forsikring  
  Lys og varme  
  Reisekostnader  
  Eiendomsskatt  
  Festeavgift  
  Andre kostnader  
  Møbelfradrag kortidsleie  
  Sum kostnader  
       
  Resultat  
  Skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om regnskapsligningskalkulatoren

Alle utgifter du har i forbindelse med utleieforholdet kan du trekke fra. Overskuddet av utleievirksomheten inngår i den alminnelige inntekten, og beskattes med 23 prosent.

Renteutgifter du har på eiendommen skal ikke tas med i regnskapet. Disse trekker du fra på vanlig måte likevel.

I kalkulatoren skal du oppgi om den leies ut møblert og kortsiktig. Hvis utleieforholdet er ment å vare i tre år eller mindre, kan du trekke fra et standardfradrag på 15 prosent av leieinntekten. Ved lengre utleieforhold skal du trekke fra 15 prosent av i året av verdien på møblene.

Hvis du har hatt vedlikeholdsutgifter, er det begrensninger i fradragsretten hvis du har leid ut boligen skattefritt tidligere. Dette skaleres etter de fem siste årene.

Les mer om regnskapsligning her.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.