Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regn ut hvilket resultat og skatt du får ved skattepliktig utleie av bolig (regnskapsligning).

Les mer om kalkulatoren under.

Regnskapslignings-kalkulator
Leier du ut møblert og kortsiktig
 
Har boligen vært fritakslignet/prosentlignet de siste 5 år
 
  - i så fall hvor mange år
 
     
Regnskapstall:    
Leieinntekt  
Utgifter:    
Vedlikehold  
 - nedsatt vedlikehold  
Kommunale avgifter  
Forsikring  
Lys og varme  
Reisekostnader  
Eiendomsskatt  
Festeavgift  
Andre kostnader  
Møbelfradrag kortidsleie  
Sum kostnader  
     
Resultat  
Skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om regnskapslignings-kalkulatoren

Alle utgifter du har i forbindelse med utleieforholdet kan du trekke fra. Overskuddet av utleievirksomheten inngår i den alminnelige inntekten, og beskattes med 22 prosent.

Renteutgifter du har på eiendommen skal ikke tas med i regnskapet. Disse trekker du fra på vanlig måte likevel.

I kalkulatoren skal du oppgi om den leies ut møblert og kortsiktig. Hvis utleieforholdet er ment å vare i tre år eller mindre, kan du trekke fra et standardfradrag på 15 prosent av leieinntekten. Ved lengre utleieforhold skal du trekke fra 15 prosent av i året av verdien på møblene.

Hvis du har hatt vedlikeholdsutgifter, er det begrensninger i fradragsretten hvis du har leid ut boligen skattefritt tidligere. Dette skaleres etter de fem siste årene.

Les mer om regnskapsligning her.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.