Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du går ut av et fastrentelån før tiden, vil det bli beregnet en over- eller underkurs på lånet. Kalkulatoren beregner størrelsen på denne ut fra en gitt renteendring.

Over- og underkurskalkulator
Opprinnelig rente  
Ny rente  
Restlån  
Rest rentebinding:    
Antall år  
Antall måneder
 
Antall dager
 
Rest rentebinding - antall dager  
     
Renteendring  
Overkurs/underkurs  
Overkurs/underkurs etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Hvis renten har sunket i løpet av fastrenteperioden, må du betale en overkurs på lånet hvis du ønsker å innfri dette. Har renten steget vil du få en underkurs, altså at lånet blir mindre. Hvor stor over- eller underkursen er, avhenger av hvor lang tid det er igjen av rentebindingen, og størrelsen på endringen.

Reglene for hvordan over- eller underkurs skal beregnes står i forskriftene til §54 i Finansavtaleloven. I forskriften står det: For lån som nevnt i første ledd skal differansen på innfrielsestidspunktet mellom den avtalte rente og den rente långiver tilbyr for tilsvarende lån legges til grunn ved beregning av långivers tap eller gevinst ved førtidig innfrielse.

I kalkulatoren legger du inn hva renten er på fastrentelånet, og hva den nye renten blir på tilsvarende fastrentelån.

Deretter bestemmer du lengden på gjenværende fastrentelån ved å legge inn antall år, måneder, og dager.

Kalkulatoren beregner da hvilken overkurs eller underkurs du får.

Siden overkurs er fradragsberettiget og underkurs er skattepliktig, beregner kalkulatoren også beløpet etter skatt.

Se også:

Guide til fastrentelån

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Fastrentelånsoversikt
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Forskrift om kredittavtaler
Her står reglene om hvordan over- og underkurs skal beregnes.