Hvis du selger en bolig, hytte, eller tomt som du eide før 1.1.1992, kan du oppregulere inngangsverdien etter fastsatte satser. Du kan ikke oppregulere til et høyere beløp enn salgsverdien.

 

Oppreguleringskalkulator

 
  Beløp År Oppjustert  
  Kjøpesum  
  Påkostning 1  
  Påkostning 2  
 
  Sum ny inngangsverdi    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om oppregulering her.

Her kan du regne ut hva oppreguleringen blir i ditt tilfelle. Du kan legge inn beløp for kjøpesum/inngangsverdi. I tillegg kan du legge inn inntil to år med påkostninger (dette kan også oppreguleres).

 

Kalkulator:

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.