Oljefondskalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Oljefondkalkulator

 
  Oljefondet størrelse i dag:  
  Plassert i aksjer (i tusen milliarder)  
  Plassert i rentebærende papirer (i tusen mld)  
  Plassert i eiendom  
  Dagens oljefond (i tusen milliarder)  
     
  Forutsetninger neste kvartal:  
  Aksjer - verdiendring neste kvartal  
  Renter - verdiendring neste kvartal  
  Eiendom - verdiendring neste kvartal  
  Tilførsel neste kvartal (i milliarder kroner)  
  Valutaendring (Kronestyrelse gir minus)  
     
  Kvartalsresultat:    
  Endring i aksjeverdier  
  Endring fra rentemarkedet  
  Endring fra eiendomsmarkedet  
  Valutaendring  
  Endring i oljefondet  
  Tilførsel  
  Endring, inklusive tilførsel  
     
  Oljefondets størrelse ved utgangen av kvartalet:  
  Aksjer  
  Renter  
  Eiendom  
  Oljefondets størrelse  
     
  Fordeling av oljefondet:    
  Antall nordmenn  
  Antall i din husholdning  
  Andel av kvartalsendringen  
  Andel av formuen  
  Husholdningens andel av oljefondet  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om oljefondkalkulatoren

Noen uttaksmuligheter er det ikke snakk om, selv om noen vil dele ut alt til dagens befolkning. Vi bruker allerede noe av oljepengene ved å ta av avkastningen av fondet.

Det ble først satt inn penger i 1996. Ved årsskiftet 1996/1997 var det 48 milliarder i fondet. Ved utgangen av 2017 var fondet på 8.488 milliarder kroner.

Les mer om oljefondet her.

Oljefondets utvikling blir bestemt av fire faktorer:

  • Tilførsler av midler fra staten
  • Utvikling i det internasjonale aksjemarkedet
  • Utvikling i det internasjonale rentemarkedet
  • Utvikling i valutakurser

Fondet investere også i eiendom. Inntil 5 prosent av fondets midler skal kunne plasseres i denne aktivaklassen fremover. Dette vil bli faset inn over en lang periode. Investeringene i eiendom er ennå svært lite.

Valutakurser har også betydning
Hvordan verdens valutakurser utvikler seg har betydning for verdien av fondet. Denne har ingen betyding for oljefondets internasjonale kjøpekraft, men for verdien av oljefondet i norske kroner.

Om kalkulatoren
Kalkulatoren viser hvilken betydning endringer i ulike parametre har for utviklingen i størelsen på fondet.

Du kan også beregne hvor stor din, eller din husholdning har av oljefondet.

Oljefondet rapporterer kvartalsvis. Derfor viser også kalkulatoren utviklingen på kvartalsvis basis. Størrelsen på fondet er forhåndsinnlagt per 4.kvartal.2016.  

Du legger inn forutsetninger for avkastning i aksjer og rentebærende papirer, valutakursendring, og tilførsel i fondet. Forhåndsverdiene er lagt inn med null, slik at kalkulatoren ikke viser noen endring før du legger inn noen forutsetninger.

Tall for oljefondet er lagt inn i tusen milliarder. Summen var 7.507 milliarder kroner ved utløpet av 4.kvartal 2016. I tall er dette 7.507.000.000.000.

 

Se også:

Oljefondet
Les mer om oljefondet.

Norges handelsbalanse
Dette er Norges handelsbalanse med utlandet siden 1975.

Oljepriskalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.