Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oljefondskalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Les mer om kalkulatoren under.

Oljefondkalkulator
Oljefondet størrelse i dag:    
Plassert i aksjer (i tusen milliarder)  
Plassert i rentebærende papirer (i tusen mld)  
Plassert i eiendom  
Infrastruktur  
Dagens oljefond (i tusen milliarder)  
     
Forutsetninger neste kvartal:    
Aksjer - verdiendring neste kvartal  
Renter - verdiendring neste kvartal  
Eiendom - verdiendring neste kvartal  
Infrastruktur - verdiendring neste kvartal  
Tilførsel neste kvartal (i milliarder kroner)  
Valutaendring (Kronestyrelse gir minus)  
     
Kvartalsresultat:    
Endring i aksjeverdier  
Endring fra rentemarkedet  
Endring fra eiendomsmarkedet  
Endring fra infrastruktur  
Valutaendring  
Endring i oljefondet  
Tilførsel  
Endring, inklusive tilførsel  
     
Oljefondets størrelse ved utgangen av kvartalet:  
Aksjer  
Renter  
Eiendom  
Infrastruktur  
Oljefondets størrelse  
     
Fordeling av oljefondet:    
Antall nordmenn  
Antall i din husholdning  
Andel av kvartalsendringen  
Andel av formuen  
Husholdningens andel av oljefondet  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om oljefondkalkulatoren

Noen uttaksmuligheter er det ikke snakk om, selv om noen vil dele ut alt til dagens befolkning. Vi bruker allerede noe av oljepengene ved å ta av avkastningen av fondet.

Det ble først satt inn penger i 1996. Ved årsskiftet 1996/1997 var det 48 milliarder i fondet. Ved utgangen av 2023 var fondet på 15.765 milliarder kroner.

Les mer om oljefondet her.

Oljefondets utvikling blir bestemt av fire faktorer:

  • Tilførsler av midler fra staten
  • Utvikling i det internasjonale aksjemarkedet
  • Utvikling i det internasjonale rentemarkedet
  • Utvikling i eiendomsmarkedet
  • Utvikling i infrastruktur
  • Utvikling i valutakurser

Fondet investere også i eiendom. Inntil 7 prosent av fondets midler skal kunne plasseres i denne aktivaklassen fremover. Det kan også investeres i unotert infrastruktur. Det er ennå lite investert i eiendom, og nesten ingenting i infrastruktur.

Valutakurser har også betydning
Hvordan verdens valutakurser utvikler seg har betydning for verdien av fondet. Denne har ingen betydning for oljefondets internasjonale kjøpekraft, men for verdien av oljefondet i norske kroner.

Om kalkulatoren
Kalkulatoren viser hvilken betydning endringer i ulike parametere har for utviklingen i størrelsen på fondet.

Du kan også beregne hvor stor din, eller din husholdning har av oljefondet.

Oljefondet rapporterer kvartalsvis. Derfor viser også kalkulatoren utviklingen på kvartalsvis basis. Størrelsen på fondet er forhåndsinnlagt per 2.kvartal.2023.  

Du legger inn forutsetninger for avkastning i aksjer og rentebærende papirer, valutakursendring, og tilførsel i fondet. Forhåndsverdiene er lagt inn med null, slik at kalkulatoren ikke viser noen endring før du legger inn noen forutsetninger.

Tall for oljefondet er lagt inn i tusen milliarder.

 

Se også:

Oljefondet
Les mer om oljefondet.

Oljepriskalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.