Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler.

Kalkulatoren gjelder for 2024.

Du kan lese mer om kalkulatoren under.

Nord-Norge kalkulator
Forutsetninger: Person 1 Person2
Lønnsinntekt   
Renter og andre fradrag  
Nettoinntekt (alminnelig inntekt)  
Opprinnelig studielån  
Antall barn i barnehage    
Antall måneder i barnehage    
Strømforbruk per år (kwh)    
Pris per kWh - kr (inkludert nettleie og mva)    
Andel strømforbruk januar til mars    
Besparelse per person:
Lavere skatt på alm. inntekt  
Effekt av Finnmarksfradraget  
Nedskriving studielån  
Sum per person  
Felles besparelse:      
Lavere forbruksavgift på strøm    
Lavere merverdiavgift på strøm    
Spart barnehagekostnad    
Sum felles besparelse    
Total besparelse for deg/din familie per år    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Nord-Norge-kalkulatoren

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Her er fordelene:

  • Nedskriving av gjeld i Lånekassen
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt
  • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag
  • Bortfall av forbruksavgift på strøm
  • Bortfall av mva på strøm
  • Gratis barnehage

I kalkulatoren kan du legge inn to personer. Kalkulatoren regner ut fordelene for hver enkelt, og det som gjelder for familien samlet.

Legg inn fradrag, som renter. Minstefradraget blir automatisk beregnet.

Nettoinntekten (alminnelig inntekt) er etter at alle fradrag er trukket fra. Skatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2024, i Tiltakssonen er den 18,5 prosent. Du kan også se hva den alminnelige inntekten blir ved å bruke kalkulatoren Skatteberegning 2024.

Forbruksavgiften på strøm er lavere i første kvartal. Derfor må du legge inn hvor stor andel strømforbruket ditt gjelder for første kvartal.

Barnehage er gratis. Maksimalpris på barnehage er 2.000 kroner (fra 1.august 2024), og søskenmoderasjon er minimum 30 prosent rabatt. Dette blir derfor utgangspunktet for å beregne fordelen av gratis barnehage. Det er gratis barnehage over hele landet for det tredje barnet.

Se også:

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.