Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler.

Les mer om kalkulatoren under.

Nord-Norge kalkulator
Forutsetninger: Person 1 Person2
Lønnsinntekt   
Nettoinntekt (alminnelig inntekt)  
Opprinnelig studielån  
Strømforbruk per år (kwh)    
Pris per kwh - kr (inkludert nettleie og mva)    
Besparelse per person:
Lavere skatt på alm. inntekt  
Lavere trinnskatt  
Nedskriving studielån  
Sum per person  
Felles besparelse:      
Lavere forbruksavgift på strøm    
Lavere merverdiavgift på strøm    
Sum felles besparelse    
Total besparelse for deg/din familie per år    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Nord-Norge-kalkulatoren

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Her er fordelene:

I kalkulatoren kan du legge inn to personer. Kalkulatoren regner ut fordelene for hver enkelt, og det som gjelder for familien samlet.

Nettoinntekten (alminnelig inntekt) er etter at alle fradrag er trukket fra. Husk på å ta med minstefradraget som er 45 prosent av lønnsinntekten, maksimal 100.800 kroner. Skatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020, i Tiltakssonen er den 18,5 prosent. Du kan også se hva den alminnelige inntekten blir ved å bruke kalkulatoren Skatteberegning 2019.

 

Se også:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.