Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler.

Les mer om kalkulatoren under.

Nord-Norge kalkulator
Forutsetninger: Person 1 Person2
Lønnsinntekt   
Renter og andre fradrag  
Nettoinntekt (alminnelig inntekt)  
Opprinnelig studielån  
Strømforbruk per år (kwh)    
Pris per kWh - kr (inkludert nettleie og mva)    
Besparelse per person:
Lavere skatt på alm. inntekt  
Effekt av Finnmarksfradraget  
Lavere trinnskatt  
Nedskriving studielån  
Sum per person  
Felles besparelse:      
Lavere forbruksavgift på strøm    
Lavere merverdiavgift på strøm    
Sum felles besparelse    
Total besparelse for deg/din familie per år    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Nord-Norge-kalkulatoren

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Her er fordelene:

  • Nedskriving av gjeld i Lånekassen
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt
  • Lavere trinnskatt (3.trinn)
  • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag
  • Bortfall av forbruksavgift på strøm
  • Bortfall av mva på strøm

I kalkulatoren kan du legge inn to personer. Kalkulatoren regner ut fordelene for hver enkelt, og det som gjelder for familien samlet.

Legg inn fradrag, som renter. Minstefradraget blir automatisk beregnet.

Nettoinntekten (alminnelig inntekt) er etter at alle fradrag er trukket fra.  Skatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020, i Tiltakssonen er den 18,5 prosent. Du kan også se hva den alminnelige inntekten blir ved å bruke kalkulatoren Skatteberegning 2022.

 

Se også:

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.