Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Nord-Norge kalkulator

 
    Person 1   Person 2  
  Lønnsinntekt     
  Nettoinntekt (alminnelig inntekt)    
  Opprinnelig studielån    
       
  Strømforbruk per år (kwh)    
  Pris per kwh - kr (inkludert nettleie og mva)    
       
  Besparelse per person:    
  Lavere skatt på alm. inntekt    
  Lavere trinnskatt    
  Nedskriving studielån    
  Sum per person    
  Felles besparelse:    
  Lavere forbruksavgift på strøm    
  Lavere merverdiavgift på strøm    
  Sum felles besparelse    
       
  Total besparelse for deg/din familie per år    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om Nord-Norge-kalkulatoren

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Her er fordelene:

I kalkulatoren kan du legge inn to personer. Kalkulatoren regner ut fordelene for hver enkelt, og det som gjelder for familien samlet.

Nettoinntekten (alminnelig inntekt) er etter at alle fradrag er trukket fra. Husk på å ta med minstefradraget som er 45 prosent av lønnsinntekten, maksimal 97.610 kroner. Skatten på alminnelig inntekt er 23 prosent i 2018, i Tiltakssonen er den 19,5 prosent. Du kan også se hva den alminnelige inntekten blir ved å bruke kalkulatoren Skatteberegning 2018.

 

Se også:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.