Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Meravkastningskalkulator

  Om sparingen:    
  Sparebeløp per termin  
  Antall spareterminer i året  
  Antall spareår  
  Avkastningsforutsetninger:    
    - Risikofri rente  
    - Forsiktig  
    - Balansert  
    - Offensivt  
  Dette vokser beløpene til:    
  Med risikofri rente  
  Med forsiktig portefølje  
  Med balansert portefølje  
  Med offensiv portefølje  
  Meravkastning i forhold til risikofri rente:    
  Med forsiktig portefølje  
  Med balansert portefølje  
  Med offensiv portefølje  
  Sparebeløp ved inflasjonsjustering:    
  Forutsetning for inflasjon i spareperioden  
  Sparebeløp i dagens pengeverdi:    
    - Risikofri rente  
    - Forsiktig  
    - Balansert  
    - Offensivt  
  Meravkastning i forhold til risikofri rente:    
  Med forsiktig portefølje  
  Med balansert portefølje  
  Med offensiv portefølje  
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om meravkastningskalkulatoren

Forskjellene synliggjøres ved at kalkulatoren tar utgangspunkt i fire forskjellige spareporteføljer:

  • Risikofri rente er den renten du får for eksempel i bank
  • Forsiktig portefølje har en liten aksjeandel
  • Balansert har omkring 50 prosent aksjer
  • Offensiv har 100 prosent aksjer

Meravkastning på aksjer har historisk sett i gjennomsnitt ligget på rundt fire prosent i forhold til risikofri rente.

Den forutsetter at porteføljen holdes uendret i hele sparelengden.

Dette beregner kalkulatoren
Kalkulatoren regner ut hvor mye sparebeløpet vokser til i de fire forskjellige spareporteføljene. I tilegg viser den hvilken forventet meravkastning de tre porteføljene gir i forhold til risikofri rente.

Pengeverdi
Kalkulatoren gir deg pengeverdien på to måter. Først den såkalte løpende pengeverdien. Altså det eksakte beløpet porteføljen vil ha ved spareperiodens slutt.

Beløpet uttrykt i dagens pengeverdi blir justert for forventet inflasjon i spareperioden.

 

Kalkulatorer:

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.