Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mellomfinansiering brukes for eksempel i perioden fra man har kjøpt bolig, til du har solgt egen bolig. Velg om du skal regne på antall dager, uker, eller måneder. Deretter legger du inn rentesats, lengde og etableringsgebyr.

Guide til mellomfinansiering.

Mellomfinansierings-kalkulator
Lånebeløp  
Tidsintervall
 
Antall (dager, uker, eller måneder)  
Etableringsgebyr  
Rentesats  
Rentekostnad i perioden  
Rentekostnad etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Andre lånekalkulatorer:

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.