Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Les mer om kalkulatoren under.

Lynbudsjettkalkulator
Familiesituasjon: Alder Kjønn  
Familiemedlem nr 1
 
Familiemedlem nr 2
 
Familiemedlem nr 3
 
Familiemedlem nr 4
 
Familiemedlem nr 5
 
Familiemedlem nr 6
 
Familiemedlem nr 7
 
       
Inntekt og skatt: Årlig Månedlig
Lønnsinntekt 1  
Lønnsinntekt 2  
Barnetrygd og kontantstøtte  
Andre skattefrie inntekter  
Andre fradrag (ikke renter av lån, eller minstefradrag)  
Samlet skatt  
Samlet netto inntekt  
Lånekostnader:
Eksisterende lånekostnader
Nye lånekostnader
Sum lånekostnader
Kostnader:
Levekostnader
Andre kostnader
Sum kostnader  
       
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  
Låneforutsetninger:      
Nytt lån:      
Tilbakebetaling
   
Nedbetalingstid
   
Rentesats    
Lånebeløp    
Lånekostnad:      
Renter eksisterende lån  
Avdrag eksisterende lån  
Renter nytt lån  
Avdrag nytt lån  
Sum lånekostnader  
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  
Kostnader      
Levekostnader (hentet fra referansebudsjettet fra SIFO):  
I forhold til referansebudsjettet
   
Type: Årlig Månedlig  
Mat og drikke  
Klær og sko  
Personlig pleie  
Lek og fritid  
Andre dagligvarer  
Husholdningsartikler  
Sum levekostnader  
Andre kostnader:      
Barnehage  
Bidrag (til barn)  
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)  
Bilutgifter (privatleasing) 0
Bolig: Vedlikehold bolig  
Eiendomsskatt  
Fagforeningskontingent  
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer)  
Forsikringer  
Husleie/Fellesutgifter  
Kommunale avgifter  
Pensjonsordning i arbeid  
Reiseutgifter/månedskort  
Strøm/annen energibruk  
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol  
Kjøp av utstyr innen sport og fritid  
Mobil og bredbånd  
TV/strømmetjenester  
Aviser, tidsskrifter ink digitale  
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)  
Andre utgifter  
Annen sparing  
Sum andre kostnader  
Sum kostnader totalt (ink lånekostnader)
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om lynbudsjett-kalkulatoren

Slik bruker du kalkulatoren:

Legg først inn «Familiesituasjon». Her legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en kvinne mellom 31 og 60 år.

På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). Det er forhåndsinnlagt en inntekt på 650.000 kroner.

Skatt: Det er koblet til en full skattemodul. Det er skattesatser for 2023 som brukes.

Lån: Lån legges inn under fanen Lån. Deretter legger du inn opplysninger under Nytt lån hvis du skal se på et budsjett etter et låneopptak. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale.

Legg også inn eksisterende lån. Du legger inn renter og avdrag på årsbasis for alle lånene samlet.

Kostnader: Dette legger du inn i skillefanene Kostnader. Levekostnadene er basert på tall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen. Les mer om disse tallene her.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst i kalkulatoren ser du hva du sitter igjen med etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntektene.

 

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Din Økonomi
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske forholdene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.