Beregn den samlede lønnsinntekten du har gjennom hele livet.

Les mer om kalkulatoren under.

Livsinntektskalkulator

       
  Pensjoneringsalder  
  Sum  
  Hvor mye har du samlet tjent til og med du er 24 år    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 25-29    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 30-34    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 35-39    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 40-44    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 45-49    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 50-54    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i perioden 55-62    
  Gjennomsnittlig årlig inntekt i fra 62 til pensjon    
  Sum livsinntekt    
  Gjennomsnittsinntekt fra 25 år    
  Antall arbeidsår fra 25 år    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om livsinntektskalkulatoren

I det nye pensjonssystemet er det den totale livsinntekten som bestemmer hvor mye du skal få i pensjon.

Når hver enkelt begynner å få en fast inntekt varierer. Den første posten er derfor en samlepost for summen av alle inntekter til og med det året du fyller 24 år.

Deretter legges du inn gjennomsnittsinntekten i flere femårsperioder frem til 55 år. Til slutt legger du inn gjennomsnittsinntekten i årene frem til pensjonsalder.

Kalkulatoren viser deg da den totale livsinntekten, og gjennomsnittet fra du fylte 25 år.

Se også:

Pensjonskalkulator for årskull fra 1963
For årskullene fra og med 1963 vil hele pensjonen bli bestemt av den totale livsinntekten.

Pensjonskalkulator for årskullene 1954 til 1962
For disse årskullene vil deler av pensjonen bli bestemt av livsinntekten.