Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån, og rentene på de enkelte grønne lånene.

Mange banker har etter hvert begynt å tilby billigere boliglån hvis boligen, eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig. Hva som kreves for å få et grønt boliglån varierer noe mellom bankene. De aller fleste kaller disse lånene for Grønt boliglån.

Det er tre hovedtyper av grønne lån:

 • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
 • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
 • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Definisjoner:

Energiklasse A
Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolering og bedre vinduer enn hva som er standard.

Energiklasse B
Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller har bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Passivhus
Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. De har et energibehov på omtrent 25 prosent av normen for vanlige hus. Passivhus har en egen standard NS3700.

Lavenergibolig
En lavenergibolig er har et totalt energibehov som er under halvparten av et gjennomsnittlig forbruk av energi for boliger i Norge

Svanemerket bygg
Et svanemerket bygg er godt isolert, og trenger derfor lite energi. Det skal ta hensyn til miljøet under hele byggeprosessen. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll.

Kravene for å få Grønt boliglån i bankene

Cultura Sparebank Miljøboliglån:
Renten avhenger av hvor miljøvennlig boligen er. Vurderingen av om boligen får miljørabatt avgjøres av boligens arealeffektivitet, energieffektivitet, materialer, ventilasjon, og innovasjon. 

Boligen blir tildelt en karakter som avgjør hvilken rente som gis.

DNB Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene DNB setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

DNB - Boligbyggelag Grønt boliglån
Det er de samme kravene som gjelder som under DNB.

Disse boligbyggelagene er med: Bate, NOBL, TOBB, USBL.

Fana Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B, og må være bygget før 2019.

Hemne Sparebank
Har ingen info om grønne boliglån på sine nettsider.

JBF Bank og forsikring Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

KLP Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må ett av to punkter oppfylles:

 1. Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.
 2. Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering av boligen din i løpet av de siste to årene

Landkreditt Bank Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Nordea Grønt boliglån

For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene Nordea setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

OBOS
Boligen må være miljøsertifisert. Det betyr at boligen er BREEAM-sertifisert med "level = very good", eller er svanemerket.

Orkla Sparebank
Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.

Sandnes Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån
Kravet for å få et grønt lån avhenger av når huset er bygget:

 • Byggeår før 2010: Energikarakter C eller bedre, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.
 • Byggeår mellom 2010 og 2016: Energikarakter B eller bedre, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.
 • Byggeår fra og med 2017: Energikarakter A, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.

SpareBank 1 Nord-Norge Grønt boliglån
Huset må kvalifisere som passivhus, lavenergibolig eller energimerke A eller B.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt boliglån
For å få Grønt boliglån må en bolig tilfredsstille følgende krav:

 • Energiklasse A, eller…
 • Oppgradering til energiklasse B

SpareBank 1 SMN Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 SR-Bank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebank 1 Østlandet Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønne boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadslån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Møre Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadslån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Sør Grønt boliglån
Boligen må ha energiklasse A eller B, eller være bygd etter 2012.

Sparebanken Vest Grønt boliglån
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Sparebanken Øst Grønt boliglån

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier:

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Rentene på grønne boliglån

Her har vi sett på to lånestørrelser, 1 og 3 millioner kroner.

En av fordelene med grønne boliglån er at mange av dem går opp til 85 prosent av markedsverdi. De "vanlige" boliglånene har de laveste rentene innenfor 50/60 prosent av markedsverdi.

Når du skal sammenligne grønne lån med vanlige boliglån er derfor hvor stor belåning du trenger som kan være avgjørende for hvilket lån som kommer best ut.

Her kan du se hvilke renter som gjelder når boliglånet går opp til 85 prosent av markedsverdi.

Her kan du se boliglånene som går opp til 75/80 prosent av markedseverdi.

Det er normalt at grønne lån også kan brukes til refinansiering så lenge de tilfredsstiller kravene.

Lån på 1 million kroner

Her har vi sett på hva et lån på 1 million kronen vil koste, med 15 års nedbetalingstid. En del av bankene har en lavere rente hvis lånet er over 2 millioner kroner. Nedenfor ser du også en oversikt på et boliglån på 3 millioner kroner.

De to første kolonnene er nominell og effektiv rente. Deretter etableringsgebyr (ink depotgebyr), og årlige terminomkostninger. Helt til høyre er det oppgitt hvor høyt opp det kan belånes i forhold til markedsverdien.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g. Max
OBOS 1,54% 1,65% 1 500 420 85%
Cultura Sparebank 1,50% 1,65% 2 000 600 85%
Oppdalsbanken 1,50% 1,67% 3 850 540 60%
SpareBank 1 Hallingdal (kar. A) 1,55% 1,74% 3 300 720 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,59% 1,76% 3 000 600 85%
SpareBank 1 Østlandet 1,59% 1,77% 2 750 720 85%
Sparebanken Øst 1,59% 1,78% 1 250 840 85%
SpareBank 1 Sør-Øst 1,59% 1,78% 3 500 720 85%
KLP (75%) 1,70% 1,81% 1 500 420 75%
Orkla Sparebank 1,65% 1,82% 3 000 600 75%
Landkreditt 1,80% 1,83% 1 000 0 75%
JBF Bank og forsikring 1,65% 1,84% 3 000 720 75%
SpareBank 1 SMN 1,65% 1,85% 3 850 720 75%
Sparebanken Møre 1,65% 1,88% 3 500 900 85%
SpB 1 Nordmøre Miljølån 1,65% 1,89% 4 200 900 75%
DNB Boligbyggelag 1,74% 1,90% 0 780 85%
Sparebanken Vest 1,74% 1,94% 2 900 780 85%
SpareBank 1 Hallingdal (kar. C) 1,75% 1,94% 3 300 720 85%
Fana Sparebank (75%) 1,80% 1,95% 2 000 600 75%
Hemne Sparebank 1,80% 1,97% 3 000 600 75%
SpareBank 1 SR-Bank 1,79% 1,98% 2 900 720 85%
Sandnes Sparebank 1,79% 2,00% 2 500 840 70%
Nordea (75%) 1,84% 2,00% 0 780 75%
Nordea (85%) 1,87% 2,03% 0 780 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,89% 2,08% 3 000 720 85%
DNB 1,90% 2,10% 2 900 780 85%
Sparebanken Sør 1,90% 2,11% 3 500 780 85%
SpareBank1 Nord-Norge 1,89% 2,13% 5 300 780 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1,89% 2,13% 4 000 900 85%
Fana Sparebank (85%) 2,00% 2,16% 2 000 600 85%
KLP (85%) 2,25% 2,37% 1 500 420 85%

Lån på 3 millioner kroner

Her har vi sett på hva et lån på 3 million kroner vil koste, med 15 års nedbetalingstid.

De to første kolonnene er nominell og effektiv rente. Deretter etableringsgebyr (ink depotgebyr), og årlige terminomkostninger. Helt til høyre er det oppgitt hvor høyt opp det kan belånes i forhold til markedsverdien.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g. Til
Cultura Sparebank 1,35% 1,41% 2 000 600 85%
KLP (75%) 1,45% 1,49% 1 500 420 75%
Oppdalsbanken 1,50% 1,56% 3 850 540 60%
Landkreditt 1,55% 1,57% 1 000 0 75%
OBOS 1,54% 1,58% 1 500 420 85%
SpareBank 1 Hallingdal (kar. A) 1,55% 1,62% 3 700 720 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,59% 1,65% 3 000 600 85%
SpareBank 1 Østlandet 1,59% 1,66% 2 750 720 85%
Sparebanken Øst 1,59% 1,66% 1 250 840 85%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1,59% 1,66% 3 500 720 85%
JBF Bank og forsikring 1,65% 1,72% 3 000 720 75%
SpareBank 1 SMN 1,65% 1,73% 3 850 720 75%
Sparebanken Møre 1,65% 1,73% 3 500 900 85%
DNB Boligbyggelag 1,74% 1,80% 0 780 85%
Sparebanken Vest 1,74% 1,81% 2 500 660 85%
SpareBank 1 Hallingdal (kar. C) 1,75% 1,83% 3 700 720 85%
Fana Sparebank (75%) 1,80% 1,86% 2 000 600 75%
SpareBank 1 SR-Bank 1,79% 1,86% 2 900 720 85%
Hemne Sparebank 1,80% 1,87% 3 000 600 75%
Sandnes Sparebank 1,79% 1,87% 2 500 840 70%
Nordea (75%) 1,84% 1,90% 0 780 75%
Nordea (85%) 1,87% 1,93% 0 780 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,89% 1,96% 3 000 720 85%
DNB 1,90% 1,98% 2 900 780 85%
SpareBank1 Nord-Norge 1,89% 1,98% 5 300 780 85%
SpareBank 1 Sør-Øst 1,89% 1,98% 4 000 900 85%
Sparebanken Sør 1,90% 1,98% 3 500 780 85%
KLP (85%) 2,00% 2,05% 1 500 420 85%
Fana Sparebank (85%) 2,00% 2,06% 2 000 600 85%

 

Se også:

Guide til boliglån

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi
Her kan du se hvilke banker som går opp til 85 prosent av markedsverdi, og hvilken rente de tilbyr.

Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Oversikten viser renter og gebyrer for bankene som tilbyr Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.