Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt, og hva dette kan gi av leieinntekter.

Les mer om kalkulatoren under.

Leiepriskalkulator
Etter
Verdi av bolig
3 000 000
Rentenivå
Vedlikehold
Risiko, fortjeneste, adm og lignende
Forutsetning om vekst i boligprisene
Nødvendig leie per måned
Endring i leien

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om leieprisforventningskalkulatoren

Over tid vil utleieprisene bli bestemt av to forhold, som begge svinger. Dette er markedsverdien på utleieobjektet, og rentenivået. I tillegg er det en komponent som vil være mer stabil. Dette er kostnader til vedlikehold, administrasjon og fortjeneste.

I kalkulatoren kan du selv regne på hvilken betydning de forskjellige komponentene har.

I det korte perspektivet vil ekstra tilbud og etterspørsel innvirke en god del. Hvis det blir et skift i markedet fra å ville kjøpe til å ville leie, kan leieprisene en periode ligge høyere enn det de egentlig bør.

Over tid er det nødt til å være markedsverdi og rentenivå som styrer leieprisene. Det er for eksempel ingen som vil kjøpe en leilighet for utleie hvis prisen er høyere enn det det er grunnlag for i utleieprisene. Men her er det en komponent som kan virke «forstyrrende». Hvis markedet tror at boligprisene i gjennomsnitt vil stige, gjør dette at investoren kan godta en lavere utleiepris. Utleieprisene kan dermed ligge lavere enn det man i utgangspunktet skulle tro.

I kalkulatoren kan du legge inn endringer i markedsverdien på boligen og renten, for å se hvilken effekt det har på leieprisen.

Se også:

Leiepriser
Les mer om leiepriser og leieprisstatistikk.

Bør du eie eller leie
Les mer om hvilke vurderinger som du bør legge til grunn når du bestemmer dette.

Sammenligning av eie eller leie
Konkret eksempel på hvordan et slikt regnestykke blir satt opp.

Kalkulatorer:

Eie eller leie kalkulator
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.