Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt, og hva dette kan gi av leieinntekter.

Les mer om kalkulatoren under.

Leiepriskalkulator
Etter
Verdi av bolig
3 000 000
Rentenivå
Vedlikehold
Risiko, fortjeneste, adm og lignende
Forutsetning om vekst i boligprisene
Nødvendig leie per måned
Endring i leien

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om leieprisforventningskalkulatoren

Over tid vil utleieprisene bli bestemt av to forhold, som begge svinger. Dette er markedsverdien på utleieobjektet, og rentenivået. I tillegg er det en komponent som vil være mer stabil. Dette er kostnader til vedlikehold, administrasjon og fortjeneste.

Justeringen av leiepriser skje gjerne ved å oppjustere leieinntekten med konsumprisindeksen (inflasjonen). De største endringene i leieprisene skjer gjerne ved opprettelsen av en ny kontrakt. Kontrakter som er inngått for flere år siden har gjerne en god del lavere leie enn nye kontrakter.

I kalkulatoren kan du selv regne på hvilken betydning de forskjellige komponentene har. Kalkulatoren beregner utviklingen først og fremst på nye leiekontrakter.

I det korte perspektivet vil ekstra tilbud og etterspørsel innvirke en god del. Hvis det blir et skift i markedet fra å ville kjøpe til å ville leie, kan leieprisene en periode ligge høyere enn det de egentlig bør.

Over tid er det nødt til å være markedsverdi og rentenivå som styrer leieprisene. Det er for eksempel ingen som vil kjøpe en leilighet for utleie hvis prisen er høyere enn det det er grunnlag for i utleieprisene. Men her er det en komponent som kan virke «forstyrrende». Hvis markedet tror at boligprisene i gjennomsnitt vil stige, gjør dette at investoren kan godta en lavere utleiepris. Utleieprisene kan dermed ligge lavere enn det man i utgangspunktet skulle tro.

I kalkulatoren kan du legge inn endringer i markedsverdien på boligen og renten, for å se hvilken effekt det har på leieprisen.

Du legger også inn en forutsetning om årlig vedlikehold i prosent av markedsverdiem. Den vil variere kraftig, avhengig av blant annet type bolig. 

Du legger også inn en forutsetning om risiko, administrasjon og fortjeneste i prosent av markedsverdien.

Til slutt legger du inn en forutsetning om vekst i boligprisene. Denne kan settes til over null hvis det er grunn til å tro at markedet tror på en oppgang i prisene.

 

Se også:

Guide til leiepriser
Les mer om leiepriser og leieprisstatistikk.

Historisk leieprisutvikling
Slik har leieprisene utviklet seg de siste 10 årene.

Bør du eie eller leie
Les mer om hvilke vurderinger som du bør legge til grunn når du bestemmer dette.

Sammenligning av eie eller leie
Konkret eksempel på hvordan et slikt regnestykke blir satt opp.

Kalkulatorer:

Eie eller leie kalkulator
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.