Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene har for utviklingen i sparebeløpene på fond.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Fondskostnadskalkulator

 
  Sparebeløp per termin  
  Engangsbeløp  
  Antall spareterminer i året  
  Antall spareår  
  Avkastning og kostnader:  
  Forventet årlig avkastning  
  Årlig forvaltningskostnad  
  Kjøpskostnad  
  Salgskostnad  
 
  Dette gir følgende verdier Uten   kostnad Med kostnad  
  Verdier fra sparebeløpet:    
  Verdier fra startbeløpet:    
  Sum    
 
  Forskjeller mellom sparebeløpene:  
  Forskjeller fra sparebeløpet:  
  Forskjeller fra startbeløpet:  
  Sum forskjeller  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Du kan legge inn både et fast sparebeløp, og/eller et engangsbeløp. Deretter velger du antall spareterminer og antall år sparingen skal vare.

Under avkastning velger du hvilken avkastning du ønsker å regne på under sparetiden. Legg så inn forutsetningene for de tre kostnadskomponentene som du kan finne i fond.

Kalkulatoren regner ut hvor mye beløpene vokser til både når det blir tatt hensyn til kostnadene og uten kostnadene.

Nederst finner du hva forskjellen blir i sluttsummen på sparebeløpet med og uten kostnader.

 

Se også:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.