Kalkulatoren beregner hvor stor andel av varens pris som går til skatter og avgifter. Den regner også ut hvor mye du må tjene for å kjøpe et visst kronebeløp av en vare, der utgangspunktet at de ikke er noen mva, særavgifter eller inntektsskatt. 

Les mer om kalkulatoren under.

 

Kjøpsmarginalskatt-kalkulator

 
  Din lønnsinntekt    
  Avgiftsfritt beløp du skal kjøpe for    
  Din marginalskatt er:    
  Pris   Volum-%   %-andel avgifter   Må tjene   Kjøps-marginal  
  Brennevin - 0,7 liter          
  Vin - 0,7 liter          
  Øl - 0,5 liter - 4,5 %        
  Lettøl  - 0,33 liter- 2,5 %        
  Sigaretter - 20 pkn        
  Bensin 1 liter        
  Strøm - kr per kwh        
  Sjokolade 200 gram        
  Brus 1,5 liter        
  Varer uten spesielle avgifter        
  Matvarer        
  Transport        
  Bøker        
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om kjøpsmarginalskatt her.

Om kjøpsmarginalskattkalkulatoren

Legg først inn lønnsinntekten. Kalkulatoren bruker den til å beregne marginalskatten din, som vises i linje tre.

Deretter legger du inn det avgiftsfrie beløpet du skal bruke som utgangspunkt for beregningene.

Juster deretter priser for de enkelte varegruppene. Prisen bestemmer hvor stor merverdiavgiften blir. Det er på forhånd lagt inn hvor stort volum det er på de enkelte varene slik at særavgiftene kan beregnes.

For brennevin og vin må du i tillegg legge inn alkoholprosenten, siden særavgiften avhenger av hvor mye alkohol dette inneholder.

Om beregningene:

Hvor mye avgifter i prosent som varen har oppgis i tredje kolonne under %-andel avgifter.

I kolonnen for «Må tjene» beregnes det hvor mye du må tjene for å kjøpe for det avgiftsfrie beløpet du skal kjøpe for (1000 kroner er forhåndsinnlagt).

I siste kolonne beregnes det hvor stor andel (marginalt sett) som går til inntektsskatt, merverdiavgift og særavgift ved kjøp av varen. På for eksempel bøker er det ingen særavgifter eller mva. Det er bare inntektsskatten som gjør at du må tjene et høyere beløp for å dekke inn kostnaden. For brennevin blir beløpet mange ganger så høyt fordi det er svært høye særavgifter, og har den vanlig mva-prosenten på 25 prosent.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.