Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring (IPS). Avkastningen du får på pensjonsforsikringen avhenger av en rekke faktorer. Denne kalkulatoren ser på hver enkelt års innskudd for seg for å se når den er lønnsom. Årsaken til det er at lønnsomheten avhenger av tiden det er igjen før pensjonsalder, og hvilken marginalskatt du får som pensjonist.

Dette er en kalkulator for IPS etter gamle regler.

Her finner du en kalkulator som beregner lønnsomheten etter de nye reglene.

Les mer om kalkulatoren under.

 

IPS-kalkulator

 
       
  Sparebeløp      
  Netto formue (felles hvis ektefelle)      
  Sivilstand    
  Antall spareår    
  Marginalskatt    
  Grunnlag for avkastning i spareperioden:    
  Risikofri rente      
  Forutsetninger for meravkastning: Direkte   IPS    
  Bank      
  Rentefond (pengemarkeds,- og obligasjonsfond)      
  Aksjefond (før kostnader)      
  Kostnader i fond: Direkte   IPS    
  Startkostnad aksjefond        
  Innløsingskostnad aksjefond        
  Årlig forvaltningskostnad aksjefond      
  Årlig forvaltningskostnad rentefond      
  Kostnader via IPS:    
  Startkostnad IPS    
  Forvaltningskostnad      
  Dette gir følgende avkastningstall innenfor og utenfor IPS:  
  Direkteinvesteringer: Saldo   Avkastning    
  Direkte i bank      
  Direkte i rentefond      
  Direkte i aksjefond - ikke skatteutsettelse      
  Direkte i aksjefond - full skatteutsettelse      
  Gjennom IPS:        
  Bank      
  Rentefond      
  Aksjefond      
       

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om IPS-kalkulatoren

Guide til IPS.

Maksimalt årlig sparebeløp som er fradragsberettiget er 15.000 kroner. Dette gir en skatteutsettelse på 25 prosent, det vil si 3.750 kroner. 

Når du plasserer penger innenfor IPS kan du bruke mange av fondene du kan investere direkte i. Dette gjør at du kan sammenligne om det lønner seg å investere direkte i fondet, eller å gå via en IPS.

Marginalskatt på pensjonen
Et viktig spørsmål er hvilken marginalskatt du får som pensjonist. Du kan velge mellom en rekke satser her. 37,8 prosent er mest vanlig.

Både pensjonsnivå og formue har betydning for marginalskatten. Her kan du lese mer om marginalskatt på pensjoner.

Skattefri del i aksjefondet
En del av avkastningen i aksjefond er skattefritt. Aksjefond får et skjermingsfradrag som blir beregnet på grunnlag av risikofri rente. Det forhåndsinnlagte tallet er et langsiktig forventet tall for skjermingsfradraget.

Les mer om skatt på aksjer her.

Forventet meravkastning
Her er det også lagt inn tall for langsiktige forventninger for méravkastning. Du kan selv endre dem hvis du mer optimistisk eller pessimistisk.

Kostnader i fond
Legg inn kjøps- og årskostnader i fondet du vil sammenligne.

Kostnader via IPS
De fleste tilbydere tar en viss prosentsats, for eksempel 0,6 prosent når du setter pengene inn i en pensjonsforsikring. Noen fondsforvaltere tar ikke ekstra betalt for dette.

Avkastningstall
Etter at alle disse forutsetningene er lagt inn regner kalkulatoren inn avkastningen etter skatt for plasseringene. Det regnes ut både for direkte plasseringer, og via IPS. Nederst i kalkulatoren finner du først avkastningstall for investeringer gjort direkte, deretter via IPS.

Saldo er den summen beløpet har vokst til etter spareperiodens slutt, dette beløpet er fratrukket skatten på pensjonsinntekten. Saldoene tar utgangspunkt i netto sparebeløp. Med 15.000 kroner i avsatt beløp blir netto sparebeløp 11.250 kroner (etter skatt på 25 prosent).

 

Se også:

IPS Individuell pensjonsspareavtale
Guide til IPS.

Marginalskatt
Les mer om marginalskatt på pensjoner.

Aksjeskatt
Les mer om hvordan aksjegevinster beskattes.

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.