Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for å leie den ut.

Les mer om kalkulatoren under.

Utleieboligkalkulator
Kjøpet:    
Kjøpesum for boligen  
Egenkapital som skytes inn  
Dokumentavgift  
Andre kostnader i forbindelse med kjøpet  
Leieforholdet:    
Leieinntekt per måned  
Inflasjon  
Leieregulering i prosent av inflasjon  
Utgifter ved leieforholdet:    
Fellesutgifter per måned  
Utleiekostnad via en utleiemegler (i prosent av leieinntektene)  
Andre utleiekostnader per år  
Vedlikeholdskostnad (gjennomsnitt i utleieperioden per år)  
Eiendomsskatt per år  
Andre forutsetninger:    
Skatteprosent (overskudd leie og på salgsgevinst)  
Salgskostnad (prosent av verdi)  
Rente på lån  
Prosentvis endring i boligpris per år  
Antall år investeringen skal regnes over
 
     
Nøkkeltall:    
Kjøpesum ink dokumentavgift  
Lån (lagt til dokumentavgift på kjøpesum)  
Lån i forhold til kjøpesum  
Leie i prosent av markedsverdi  
Salgssum utleiebolig ved utløpsperioden  
Salgsgevinst  
Skatt på salgsgevinst  
Resultat:    
Egenkapitalavkastning (etter skatt)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om utleieboligkalkulatoren

Det er en rekke parametere som bestemmer avkastningen på å kjøpe bolig for utleie. Her kan du endre på forskjellige forutsetninger, og se hvordan egenkapitalavkastningen endrer seg med det.

Se også: Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Hvis du vil simulere med forskjellige verdistigning fra år til år, kan en hjelpekalkulator regne ut hva som blir snittavkastningen. Dette tallet skal legges inn i feltet «prosentvis endring i verdi per år».

En utleiebolig vil være en sekundærbolig. Denne vil i 2023 ha en formuesverdi på omtrent 100 prosent av markedsverdien.

Hovedresultatet i kalkulatoren er egenkapitalavkastningen etter skatt helt nederst i kalkulatoren. 

Kjøpet:

Kjøpesum: Det boligen koster.

Egenkapital som skytes inn: Den egenkapitalen som du legger inn i dette kjøpet.

Formue i prosent av markedsverdi: Sekundærboliger har i 2023 har en skattemessig verdi på 100 prosent av markedsverdien. Formuesskatten har derfor ingen betydning i vurderingen av utleieboliger.

Dokumentavgift: På selveiere må du betale en dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesum. Denne legges til kjøpskosten på boligen.

Andre kostnader i forbindelse med kjøp: Kostnader som du har i forbindelse med kjøpet, for eksempel møblering. Dette er kostnader som kan trekkes fra.

Leieforholdet:

Leieinntekter: Leieinntekt per måned du kan få for boligen du har kjøpt.

Inflasjon: Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen: Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 prosent.

Kostnadene:

Fellesutgifter per måned: Hvis det er en avdragsdel i fellesutgiftene skal ikke denne delen tas med som en kostnad.

Utleiekostnader via en utleiemegler: Legges inn som en prosentandel av leieinntekten.

Andre utleiekostnader: Alle utgifter som utleier har på utleieforholdet.

Vedlikeholdskostnad: Hvor mye som du kalkulerer med må settes av i årlig vedlikehold i utleieperioden.

Andre forutsetninger:

Skatteprosent: For private investorer er skatteprosenten 22 prosent.

Salgskostnad: Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen.

Rente på lån: Det gjennomsnittlige rentenivået i eieperioden.

Prosentvis endring i verdi per år: Boligens gjennomsnittlige verdiendring per år i eieperioden.

Antall år: Antall år du forutsetter å eie boligen før du selger den.

 

Kalkulatorer:

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Eie eller leie bolig-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Kalkulatoren er et hjelpemiddel for å finne korrekt snittavkastning i en gitt periode.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.