Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvor mye innskuddet i en innskuddspensjon vokser til, og hvor mye dette er i prosent av inntekt.

Se forklaring til kalkulatoren under.

Innskuddspensjons-kalkulator
Innestående beløp på innskuddspensjon i dag  
Om innskuddspensjonen i dag    
Innskuddsprosent opp til 7,1 G  
Innskuddsprosent mellom 7,1 G og 12 G  
Om deg:    
Inntektsgrunnlaget  
Din alder i dag  
Planlagt pensjonsalder  
Antall spareår  
Antall utbetalingsår for pensjonen  
Marginalskatt som pensjonist  
Generelle forutsetninger:    
Forventet avkastning i oppsparingsperioden  
Forventet avkastning i utbetalingsperioden  
Lønnsvekst i innskuddsperioden  
Inflasjon i innskuddsperioden 2,00%  
Avsetning til din pensjonskonto:    
Første års innbetaling til innskuddspensjonen  
Oppspart beløp ved pensjonsalder  
Fra opprinnelg innestående beløp  
Sum innestående på pensjonskontoen ved uttak  
Inntekt og utbetaling:    
Lønnsinntekten du har ved pensjonsalder  
Utbetaling før skatt av innskuddspensjonen  
Innskuddspensjon i prosent av inntekt  
Utbetaling etter skatt av innskuddspensjonen  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om innskuddspensjonskalkulatoren

For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 7,1 G - 880.599 kroner. Over 12 G (1.488.336 kroner) kan det ikke settes av noe.

Les mer om innskuddspensjon.

For inntekter opp til 7,1 G kan det settes av maksimalt 7 prosent. På inntekter mellom 7,1 G og 12 G kan det settes av inntil 18,1 prosent ekstra (totalt 25,1 prosent). Minimum avsetning er 2 prosent. Bedriften er fra og med 2022 pliktig til å sette av denne minimumsavsetningen også fra 0 til 1 G.

Siden innskuddene regnes i prosent av inntekt, vil innskuddet vokse i takt med lønnsøkningen. Kalkulatoren regner altså ikke med de samme beløpene i alle spareårene, men økende i takt med lønnsøkningen.

Hvor mye du får utbetalt fra innskuddsordningen avhenger av hvor mange år det er igjen til utbetalingen, og avkastningen i perioden.

Legg først inn hva som står inne på pensjonskontoen i dag.

Om innskuddspensjonen
Her legger du inn hvilke satser over og under 7,1 G som blir innbetalt.

Om deg:
Legg inn inntekten som danner grunnlaget for beregningen og alder. Pensjonsalderen bestemmer sparelengden, som regnes ut automatisk. Velg så lengden på pensjonsutbetalingen.

I tillegg må det legges inn en marginalskatt på pensjonsbetalingen. Den mest vanlige vil være 37,1 prosent, men dette avhenger av inntekten som pensjonist. Se mer om marginalskatt på pensjonsinntekter her.

Generelle forutsetninger:
Legg inn den avkastningen du forventer i både oppsparingsperioden og utbetalingsperioden. I tillegg legger du inn forventet lønnsvekst og inflasjon.

Avsetning til din pensjonskonto
Kalkulatoren regner ut første års sparebeløp, og hva dette sparebeløpet har vokst til når utbetalingen skal starte.

Inntekt og utbetaling
Lønnsinntekten som her oppgis er den lønnen du har (i løpende kroner) ved første utbetalingstidspunkt. Pensjonsutbetalingen er også i løpende kroner. Deretter regner kalkulatoren ut hvor stor denne pensjonen er av inntekten. I beløpet for utbetaling etter skatt brukes marginalskatten for pensjonsinntekten din.

 

Se også:

Guide til innskuddspensjon

Kalkulatorer:

Verdi av innskuddspensjonsordning
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Meravkastningskalkulator for innskuddspensjon
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.