Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så mye er et beløp egentlig verdt i fremtiden når du inflasjonsjusterer det.

Inflasjonsjustering
Beløp  
Antall år fremover  
Årlig inflasjon i perioden  
Beløp i dagens pengeverdi  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Et beløp i fremtiden er ikke det samme som et beløp i dag. For å kunne sammenligne en fremtidsverdi med dagens kroneverdi, må du gjøre det om fremtidsbeløpet til dagens pengeverdi. Det vil si inflasjonsjustere det.

Kalkulatoren viser hva et beløp i fremtiden er verdt i dagens pengeverdi. Legg inn fremtidsbeløp, antall år fremover, og forutsetning for inflasjon i fremtiden.

 

Se også:

Guide til inflasjon

Inflasjonsstatistikk

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.