Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Les mer om kalkulatoren under.

Inflasjon- og lønnsutviklings-kalkulator
Utgangspunktet:    
Årstallet som er utgangspunkt  
Beløp som skal regnes om fra det året  
     
Inflasjonsjustering:    
Verdi målt i dagens pengeverdi  
Endring totalt i prosent  
Gjennomsnittlig årlig endring i prosent  
     
Justering for lønnsutvikling:    
Hvis verdien skulle fulgt lønnsutviklingen  
Endring totalt i prosent  
Gjennomsnittlig årlig endring i prosent  
Gjennomsnittlig reallønnsøkning:  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om inflasjons- og lønnsutviklings-kalkulatoren

Først legger du inn årstallet du skal ta utgangspunkt i. Dette kan ikke være høyere enn 2023. Dette må legges inn med samme format som er gjort med de forhåndsinnlagte tallene.

Deretter legger du inn beløpet du skal gjøre beregningen på.

Du kan gjøre beregninger fra 1950 til 2024. Det er forutsatt at lønnsøkningen vil være 5,2 prosent i 2024. Inflasjonen er forutsatt til å være 4,2 prosent i 2024.

Kalkulatoren beregner både et inflasjonsjustert og lønnsjustert resultat.

Først beregner kalkulatoren det inflasjonsjusterte tallet. I tillegg beregner den også ut den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden.

Deretter beregner den de samme tallene med lønnsjusteringen.

Nederst ser du hvilken reallønnsøkning det har vært i perioden.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen og lønnsindeks hentet fra SSB. Det er gjennomsnittlig nivå i hvert av årene som ligger til grunn.

 

Se også:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.