Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Inflasjon- og lønnsutviklings-kalkulator

 
  Utgangspunktet:    
  Årstallet som er utgangspunkt  
  Beløp som skal regnes om fra det året  
       
  Inflasjonsjustering:    
  Verdi målt i dagens pengeverdi  
  Endring totalt i prosent  
  Gjennomsnittlig årlig endring i prosent  
       
  Justering for lønnsutvikling:    
  Hvis verdien skulle fulgt lønnsutviklingen  
  Endring totalt i prosent  
  Gjennomsnittlig årlig endring i prosent  
     
  Gjennomsnittlig reallønnsøkning:  
  x  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om inflasjons- og lønnsutviklings-kalkulatoren

Årstallet må legges inn med samme format som er gjort med de forhåndsinnlagte tallene.

Legg inn årstall og beløp som du vil regne om til dagens pengeverdi. Kalkulatoren gir deg et inflasjonsjustert og lønnsjustert tall tilbake. Den regner også ut den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden. Nederst ser du hvilken reallønnsøkning det har vært i perioden.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen og lønnsindeks hentet fra SSB. Det er gjennomsnittlig nivå i hvert av årene som ligger til grunn.

Du kan gjøre beregninger fra 1946 til 2018.

For 2018 er tallene basert på forventninger om lønnsveksten dette året.

 

Se også:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.