Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Hytteutleiekalkulator

       
  Om hytta:    
  Verdi hytte  
  Ligningsverdi  
  Størrelse i kvm  
  Formuesskatt - 0,85 % over 1,48 millioner kroner  
  Utleieforutsetninger:    
  Er den en utleiehytte  
  Leie per år  
  Provisjon utleie  
  Forutsetninger:    
  Rente  
  Vedlikehold (kr per kvm)  
  Forsikring (kr per kvm)  
  Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
  Eiendomsskatt (kr per kvm)  
  Andre kostnader  
  Verdiendring på hytta per år  
  Kostnader:    
  Rentekostnad (etter skatt)  
  Provisjon utleie  
  Vedlikehold  
  Forsikring  
  Strøm/oppvarming  
  Eiendomsskatt  
  Andre kostnader  
  Sum kostnader  
  Skattemessig overskudd leie  
  Skatt på leieinntekt  
  Spart formuesskatt  
  Verdiendring i kroner  
  Resultat:    
  Etter kostnader skatt og renter  
  Etter også å ta hensyn til verdiendringen  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om hyttelønnsomhetskalkulatoren

Legg inn inntekter, kostnader, og forutsetninger om langsiktig verdiendring av hytta.

Formuesskatten er på 0,85 prosent på nettoformuer på over 1,48 millioner kroner. Legg inn i så fall 0,85 prosent her. Besparelsen på eventuell formuesskatt blir trukket fra kostnadene.

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en utleiehytte blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 24 prosent skatt).

Les mer om hytteutleie og skatt.

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 prosent som skattbar inntekt.

 

Se også:

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.