Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Les mer om kalkulatoren under.

Hytteutleiekalkulator
   
Om hytta:    
Verdi hytte  
Formuesverdi  
Størrelse i kvm  
Formuesskatt - 1,00 % over 1,7 mill. kr  
Utleieforutsetninger:    
Er den en utleiehytte
 
Leie per år  
Strømpåslag på leien  
Provisjon utleie  
Forutsetninger:    
Rente  
Vedlikehold (kr per kvm)  
Forsikring (kr per kvm)  
Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
Eiendomsskatt (kr per kvm)  
Andre kostnader  
Verdiendring på hytta per år  
Kostnader:    
Rentekostnad (etter skatt)  
Provisjon utleie  
Vedlikehold  
Forsikring  
Strøm/oppvarming (fratrukket strømspåslag)  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader  
Sum kostnader (ex renter)  
Resultat:    
Skattemessig overskudd leie  
Skatt på leieinntekt  
Spart formuesskatt  
Verdiendring i kroner  
Lønnsomhet:    
Etter kostnader skatt og renter  
Etter også å ta hensyn til verdiendringen  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om hytteutleiekalkulatoren

Legg først inn opplysninger om hytta.

Formuesskatten er på 1,00 prosent på nettoformuer på over 1,7 millioner kroner. Legg inn i så fall 1,00 prosent her. Besparelsen på eventuell formuesskatt blir trukket fra kostnadene.

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en utleiehytte blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 22 prosent skatt).

Deretter legger du inn forutsetninger om rentenivå og kostnader i forbindelse med hytta. I tillegg forutsetning for verdiendring på hytta.

Les mer om hytteutleie og skatt.

Kalkulatoren beregner det totale kostnadsnivået, og hvilket resultat du får på utleien.

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 prosent som skattbar inntekt.

 

Se også:

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Dette koster hytta i året og per brukerdøgn
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.