Her kan du beregne skatten du får ved utleie av hytte.

Les mer om kalkulatoren under.

Hytteskattkalkulator
     
Er den en utleiehytte?
 
Inntekt fra utleie per år  
Kostnader:    
Provisjon utleie  
Vedlikehold  
Forsikring  
Strøm/oppvarming  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader  
Sum fradragsberettigete kostnader  
Resultat:    
Overskudd  
Fribeløp  
Skattemessig overskudd leie  
Skatt på leieinntekt  
Netto overskudd etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om hytteskattkalkulatoren

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en utleiehytte, blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 22 prosent skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 prosent som skattbar inntekt.

Under «Resultat» finner du først «Overskudd». Dette er overskuddet du får etter at hyttekostnadene er trukket fra leieinntektene. Disse teller bare hvis du har svart «Ja» på spørsmål om det er en utleiehytte.

 

Se også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Gevinst / tap ved salg av hytte

Kalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg per dag når du tar i betraktning alle kostnadene og hvor mange brukerdøgn hytta har.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.