Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne skatten du får ved utleie av hytte.

Les mer om kalkulatoren under.

Hytteskattkalkulator
     
Inntekt fra utleie per år  
Provisjon utleie  
Kostnader hvis utleiehytte:    
Vedlikehold  
Forsikring   
Strøm/oppvarming   
Eiendomsskatt   
Andre kostnader  
Sum fradragsberettigete kostnader  
Skattemessige resultater:    
Hvis det ikke er en utleiehytte    
Skattemessig resultat fra hytta (85%)  
Netto skattemessig beregningsgrunnlag  
Skatt   
     
Hvis det en utleiehytte    
Resultat utleievirksomhet  
Skatt   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om hytteskatt-kalkulatoren

Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en utleiehytte, blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leieforholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 22 prosent skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 prosent som skattbar inntekt. Du får da ingen andre fradrag.

Under Skattemessig resultat beregnes skatten både som utleiehytte og ikke utleiehytte.

 

Se også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Skatt ved gevinst / tap ved salg av hytte

Kalkulatorer:

Dette koster hytta i året og per brukerdøgn
Her kan du beregne hva hytta koster deg per dag når du tar i betraktning alle kostnadene og hvor mange brukerdøgn hytta har.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.