Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen.

Les mer om kalkulatoren under.

Millionærkalkulator
Sparebeløp  
Hvor ofte setter du av dette beløpet?
 
Avkastning  
Avkastning etter skatt  
Før skatt:    
Antall spareperioder  
I antall år blir dette  
Etter skatt:    
Antall spareperioder  
I antall år blir dette  
Verdien av 1 million kroner i dagens pengeverdi:
Inflasjon i oppsparingsperioden  
Dagens pengeverdi - før skatt  
Dagens pengeverdi - etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om millionærkalkulatoren

I kalkulatoren legger du inn hvor mye du vil spare, og hvor ofte du setter av dette beløpet. Deretter legger du inn hvilken avkastning du forutsetter i oppsparingsperioden.

Skatt på renteinntekter er 22 prosent. Renten etter skatt regnes automatisk ut av kalkulatoren.

Sparetid før og etter skatt
Kalkulatoren viser deg hvor lang tid det tar å spare opp 1 million kroner. Kalkulatoren viser antall spareterminer, og hvor mange år dette er. Skal det tas hensyn til skatt, vil det nødvendigvis ta lenger tid, siden dette gir en lavere avkastning.

Verdien av 1 million kroner når du har nådd målet
Én million kroner er ikke én million kroner i dagens pengeverdi sett frem i tid. Kalkulatoren regner ut hva millionen er verdt ved sparetidens utløp.

For å beregne dette legger du inn forutsetning for inflasjonen. Denne er forhåndsinnlagt med 2,0 prosent siden det er det langsiktige inflasjonsmålet i Norge.

 

Kalkulatorer:

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hvor raskt dobler pengene seg.
Kalkulatoren regner ut hvor raskt pengene dobler seg, med en gitt avkastning.