Her legger du inn de reelle verdiene av eiendelene dine, og trekker fra gjeld. Nettobeløpet er din reelle egenkapital.

Nettoformuen i skattemeldingen viser ikke det riktige bildet. Mange av verdiene blir ikke satt opp med den reelle verdien.

Dette gjelder spesielt for boligen som har en verdi langt under markedsverdien. Men det er også en rekke andre poster som ofte har en mye høyere verdi enn det som kommer frem i skattemeldingen.

   
 
  Fysiske eiendeler  
  Bolig  
  Hytte  
  Annen fast eiendom  
  Bil  
  MC  
  Andre kjøretøy  
  Kunstgjenstander  
  Antikviteter  
  Smykker  
  Møbler og annet løsøre  
  Elektronikk  
  Annet  
  Sum fysiske eiendeler  
 
  Finansielle eiendeler  
  Kontanter  
  Lønnskonto  
  Høyrentekonto  
  Andre bannkinnskudd  
  Aksjer  
  Aksjefond  
  Kombinasjonsfond  
  Obligasjonsfond  
  Pengemarkedsfond  
  Eiendomsfond  
  Andre typer fond  
  Livrente  
  Pensjonsinnskudd  
  Garanterte produkter  
  Sparedel livsforsikring  
  Annet  
  Sum finansielle eiendeler  
 
  Sum eiendeler  
 
  Gjeld:  
  Boliglån  
  Billån  
  Kontokreditt  
  Studielån  
  Kredittkort  
  Private lån  
  Skattegjeld  
  Annen gjeld  
  Sum gjeld  
 
  Nettoverdi  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Se også:

Hvor raskt blir du millionær?
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.