Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her legger du inn de reelle verdiene av eiendelene dine, og trekker fra gjeld. Nettobeløpet er din reelle egenkapital.

Nettoformuen i skattemeldingen viser ikke det riktige bildet. Mange av verdiene blir ikke satt opp med den reelle verdien.

Dette gjelder spesielt for boligen som har en verdi langt under markedsverdien. Men det er også en rekke andre poster som ofte har en mye høyere verdi enn det som kommer frem i skattemeldingen.

Verdikalkulator
Fysiske eiendeler
Bolig  
Hytte  
Annen fast eiendom  
Bil  
MC  
Andre kjøretøy  
Kunstgjenstander  
Antikviteter  
Smykker  
Møbler og annet løsøre  
Elektronikk  
Annet  
Sum fysiske eiendeler  
Finansielle eiendeler:
Kontanter  
Lønnskonto  
Høyrentekonto  
Andre bannkinnskudd  
Aksjer  
Aksjefond  
Kombinasjonsfond  
Obligasjonsfond  
Pengemarkedsfond  
Eiendomsfond  
Andre typer fond  
Livrente  
Pensjonsinnskudd  
Garanterte produkter  
Sparedel livsforsikring  
Annet  
Sum finansielle eiendeler  
Sum eiendeler  
Gjeld:
Boliglån  
Billån  
Kontokreditt  
Studielån  
Kredittkort  
Private lån  
Skattegjeld  
Annen gjeld  
Sum gjeld  
Nettoverdi  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Se også:

Hvor raskt blir du millionær?
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.