Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet du har til rådighet er brukt opp.

 

Sparevarighetskalkulator

     
  Dette beløpet skal du ha ut per termin  
  Antall utbetalinger per år  
  Rentesats per år under utbetalingen  
  Beløp du har på konto  
  Beløpet du tar ut må være større enn:  
     
  Lengde beløpet varer:    
  Totalt antall terminer før beløpet er brukt opp  
  I antall år er dette:  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Først legger du inn hvor stort beløp du ønsker å ta ut. Deretter renten under utbetalingstiden, og til slutt hvor stort beløp du skal bruke på den bestemte utbetalingen.

Beløpet du skal ta ut per termin må være av en viss størrelse. Hvis du ikke tar ut et større beløp enn rentedelen, vil aldri beløpet bli brukt opp. Hvilket beløp du minimum må ta ut, står på en egen linje.

 

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.