Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor lang tid det tar før du blir gjeldfri.

I kalkulatoren kan du se hvor lang tid det tar å nedbetale lånet ved å endre terminbeløpet du skal betale. Da ser du hvor stor forskjellen blir i antall terminer du må betale på lånet.

Hvis du skulle ha betalt ned med samme terminbeløp som da renten var på det laveste, ville lånet nå tatt mye lenger tid. Si at du hadde et lån på 4 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år med en rente på 1,5 prosent. Da er terminbeløpet 24.830 kroner per måned. Med en renteøkning på 4 prosentpoeng (5,5 prosent), ville nytt terminbeløp blitt 32.683 kroner per måned.

Hvis du i stedet hadde opprettholdt det gamle terminbeløpet, ville du har brukt 113 måneder lenger tid (9,4 år).

Kalkulatoren

Gjeldfrihetskalkulator
     
I dag betaler jeg  
Nytt terminbeløp  
Antall terminer per år
 
Rentesats per år  
Lånebeløp/Restgjeld  
Minimum å innbetale (bare renter)  
     
I dag blir du gjeldfri etter:    
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  
Du blir gjeldfri etter:    
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  
Endring:    
Endring i antall terminer  
Endring i antall år  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Beregningene tar utgangspunkt i et annuitetslån fordi terminbeløpet er det samme i hele låneperioden (gitt samme rente). De fleste har et annuitetslån.

Du legger inn hvor stort terminbeløp du betaler i dag, sammen med rentesats og lånebeløp.

Dette kan du sammenligne med et nytt terminbeløp, enten høyere eller lavere.

Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før du er kvitt gjelden både med det terminbeløpet du betaler i dag, og på det nye terminbeløpet.

Nederst ser du endringen på antall terminer og antall år.

Hvis du ikke betaler mer enn rentedelen av terminbeløpet, vil tilbakebetalingstiden bli uendelig. Hva du som minimum må betale ser du i fetet «Minimum å innbetale per termin». Hvis tilbakebetalingstiden blir uendelig, vil de to nederste feltene være blanke.

 

Se også:

Så mye kortere blir tilbakebetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Dette sparer du på å nedbetale ekstra på lånet
Kalkulatoren beregner hvor mye du sparer på å nedbetale lånet, både i dagens pengeverdi og i fremtidige kroner.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.