Beregn hvor lang tid det tar før du blir gjeldfri.

 

Gjeldfrihetskalkulator

 
  Jeg vil betale per termin  
  Antall terminer per år  
  Rentesats per år  
  Lånebeløp  
  Minimum å innbetale (bare renter)  
 
  Du blir gjeldfri etter:  
  Totalt antall terminer  
  I antall år er dette:  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Beregningene tar utgangspunkt i et annuitetslån fordi terminbeløpet er det samme i hele låneperioden (gitt samme rente).

Legg inn hvor stort terminbeløp du vil betale, sammen med rentesats og lånebeløp.

Kalkulatoren regner da ut hvor lang tid det tar før du er kvitt gjelden.

Hvis du ikke betaler mer enn rentedelen av terminbeløpet, vil tilbakebetalingstiden bli uendelig. Hva du som minimum må betale ser du i fetet «Minimum å innbetale per termin». Hvis tilbakebetalingstiden blir uendelig, vil de to nederste feltene være blanke.

 

Se også:

Så mye kortere blir tilbakebetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.