Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor lang tid det tar før du blir gjeldfri.

Gjeldfrihetskalkulator
     
I dag betaler jeg  
Nytt terminbeløp  
Antall terminer per år
 
Rentesats per år  
Lånebeløp/Restgjeld  
Minimum å innbetale (bare renter)  
     
I dag blir du gjeldfri etter:    
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  
Du blir gjeldfri etter:    
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  
Endring:
Endring i antall terminer
Endring i antall år

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Beregningene tar utgangspunkt i et annuitetslån fordi terminbeløpet er det samme i hele låneperioden (gitt samme rente). De fleste har et annuitetslån.

Du legger inn hvor stort terminbeløp du betaler i dag, sammen med rentesats og lånebeløp.

Dette kan du sammenligne med et nytt terminbeløp, enten høyere eller lavere.

Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før du er kvitt gjelden både med det terminbeløpet du betaler i dag, og på det nye terminbeløpet.

Nederst ser du endringen på antall terminer og antall år.

Hvis du ikke betaler mer enn rentedelen av terminbeløpet, vil tilbakebetalingstiden bli uendelig. Hva du som minimum må betale ser du i fetet «Minimum å innbetale per termin». Hvis tilbakebetalingstiden blir uendelig, vil de to nederste feltene være blanke.

 

Se også:

Så mye kortere blir tilbakebetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.