Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i fysisk gull, der den tar hensyn til transaksjonskostnadene ved å kjøpe dette.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Gullkalkulator

 
  Pris per unse (i dollar)  
  Kurs dollar  
  Antall unser eller gram  
  Gullpris i norske kroner  
     
  Transaksjonskostnader:  
  Påslag for kjøp av det fysiske gullet  
  Ny kjøpskurs  
  Gullpris ink påslag  
  Kostnad ved innløsing av gullet  
  Netto salgskurs  
  Netto salgspris for gullet  
 
  Beregning av avkastning:  
  Investeringsperiode (antall åt)  
  Forutsatt kurs på gull  
  Avkastning i perioden  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om gullkalkulatoren

Gull noteres i dollar per unse. Du må derfor legg inn både gullprisen og dollarkursen.

Deretter velger du hvor stort kvanta du skal kjøpe. Du kan velge om du vil legge inn unser eller gram.

Transaksjonskostnadene kan være ganske store. Disse vil redusere lønnsomheten av å plassere i gull en god del. Dette avhenger også av tidshorisonten du har på plasseringen.

Her legger du inn hvilket påslag selgeren tar ved salg av det fysiske gullet. I tillegg får du ikke så mye for gullet når du selger det tilbake som det den børsnoterte gullkursen skulle tilsi. Her trekkes det fra viss prosentandel.

Til slutt får du opp periodens årlige gjennomsnittsavkastning når du legger inn varigheten på plasseringen, og hvilken gullkurs du forutsetter.

Kalkulatorer:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.