Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er et hjelpemiddel for å finne korrekt snittavkastning i en gitt periode.

Les mer om kalkulatoren under.

Gjennomsnittavkastnings-kalkulator
Antall år du skal beregne på
 
Geometrisk gjennomsnitt  
Aritmetisk gjennomsniitt  
     
Legg inn avkastningstall per år:
År 1  
År 2  
År 3  
År 4  
År 5  
År 6  
År 7  
År 8  
År 9  
År 10  
År 11  
År 12  
År 13  
År 14  
År 15  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om gjennomsnittsavkastnings-kalkulatoren

Du må oppgi antall år, samt avkastningstall i samme antall år. Her kan du beregne gjennomsnittsavkastning opp til 15 år.

Det er to gjennomsnittsavkastninger som oppgis:

Det geometriske snittet. Dette viser hvordan avkastningen har vært i hele tidsperioden.

Det artitmetiske snittet er gjennomsnittet av avkastningen for per år i hele tidsperioden.

Jo større variasjon i den årlige avkastningen, jo større blir forskjellen mellom de to snitt-tallene. For eksempel i aksjemarkedet der avkastningen svinger voldsomt, kan det bli stor forskjell på de to gjennomsnittene.

Generelt er det best å bruke det geometriske snittet på en tidsperiode på lengre enn ett år.

Se også:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.