Slik regner du ut hvordan den skattemessige gevinsten, eller tapet beregnes ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Les mer om kalkulatoren under.

Hyttelønnsomhetskalkulator
     
Om hytta:    
Verdi hytte  
Ligningsverdi  
Størrelse i kvm  
Antall brukerdøgn (per år)  
Formuesskatt (i prosent) - 0,85 % over 1,48 millioner kroner  
Netto leieinntekter (overskudd etter skatt)  
Forutsetninger:    
Rente (tapt rente på egenkapital og rente på lån)  
Vedlikehold (kr per kvm)  
Forsikring (kr per kvm)  
Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
Eiendomsskatt (kr per kvm)  
Andre kostnader  
Verdiendring på hytta per år  
Kostnader per år:    
Rentekostnad (etter skatt)  
Vedlikehold  
Forsikring  
Strøm/oppvarming  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader (kroner per år)  
Netto leieinntekter   
Spart formuesskatt  
Resultat:    
Sum kostnader (fratrukket evt leieinntekter)  
Døgnpris  
Resultat med verdiendring:    
Verdiendring på hytta i kroner  
Årskostnad justert for verdiendring  
Døgnpris justert for verdiendring  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Hvis gevinsten ved salget av boligen eller fritidseiendommen skal skattlegges, eller hvis du kan fradragsføre tapet er det viktig å ta med alle kostnadsposter som reduserer gevinsten eller øker tapet.

Husk på at påkostninger gjort med eget arbeid teller med i inngangsverdien for boligen.

Hvis du har et tap på boligen vil skatten stå med negativt fortegn, altså at du sparer skatt.

Skatt på gevinst, eller effekt av tap er 22 prosent av resultatet.

Les mer om hvordan du beregner resultatet av boligsalg.

Les mer om hvordan du beregner resultatet av hytte eller fritidsbolig.

 

Se også:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Valg av eiendomsmegler

Kalkulatorer:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.