Slik regner du ut hvordan den skattemessige gevinsten, eller tapet beregnes ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Boligsalgresultat-kalkulator

     
  Kjøpesum  
  Skal dokumentavgift tas med?  
  Dokumentavgift  
  Andre kjøpskostnader  
  Påkostning - eget arbeid  
  Påkostning - eksterne  
  Inngangsverdi  
  Salget:    
  Salgssum  
  Meglerkostnad  
  Annonsekostnader  
  Netto salgssum  
  Resultatet:    
  Gevinst  
  Skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Hvis gevinsten ved salget av boligen eller fritidseiendommen skal skattlegges, eller hvis du kan fradragsføre tapet er det viktig å ta med alle kostnadsposter som reduserer gevinsten eller øker tapet.

Husk på at påkostninger gjort med eget arbeid teller med i inngangsverdien for boligen.

Hvis du har et tap på boligen vil skatten stå med negativt fortegn, altså at du sparer skatt.

Skatt på gevinst, eller effekt av tap er 23 prosent av resultatet.

Les mer om hvordan du beregner resultatet av boligsalg.

Les mer om hvordan du beregner resultatet av hytte eller fritidsbolig.

 

Se også:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Valg av eiendomsmegler

Kalkulatorer:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.