Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på egenkapitalavkastningen og risiko.

Gearingfaktor betyr hvor mye lån du har i forhold til egenkapitalen. Har du en gearing på fem og egenkapital på 200.000 kroner, er gjelden på 1 million kroner.

Så lenge det du investerer i gir en avkastning over lånerenten, øker dette egenkapitalavkastningen. I motsatt fall - at avkastningen er lavere enn lånerente - kan egenkapitalen forsvinne svært raskt.

Nederst i kalkulatoren finner du hvor stort tapet kan være før hele egenkapitalen er blitt borte.

 

Gearingkalkulator

 
  Forutsetninger:  
  Egenkapital som investeres  
  Gearingfaktor   
  Forventet avkastning  
  Lånerente, effektiv  
  Investert beløp:    
  Total investering (egenkapital pluss lån)  
  Av dette er lånet  
  Investeringsresultat:  
  Total avkastning i kroner  
  Lånerenter i kroner  
  Overskudd etter renter i kroner  
  Egenkapitalavkastning  
 
  Hele egenkapital går tapt ved en avkastning på  
     
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Se også:

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.