Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan spådommer for utviklingen i lønn, renter og inflasjon vil slå ut for deg de neste årene.

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. De forhåndsinnlagte tallene hentes fra  SSB's prognoser for lønn, rente, og inflasjon til og med 2027. Disse prognosene gis ut fire ganger i året. Det er også en rekke andre miljøer som gir ut spådommer for dette, men her tar vi altså utgangspunkt i SSB's analyser.

Kalkulatoren blir oppdatert hver gang nye spådommer kommer, altså fire ganger i året.

De siste prognosene blir forhåndsinnlagt i kalkulatoren. I den seneste prognosen vil renten nå en topp i år, før den synker i de neste tre årene. Det spås også at reallønnen vil synke noe i 2024 for de som har høy gjeld, men deretter øke betydelig neste tre årene.

Sjekk selv hvordan disse prognosene slår ut i din privatøkonomi. Sjekk også hvordan endringer i prognoser slår ut for deg. Husk at prognoser er prognoser, disse vil hele tiden være under endring.

Se forklaring av kalkulatoren under.

Fremtidsøkonomikalkulator
Spådommer: 2024 2025 2026 2027
Gjennomsnittlig rente i 2023          
Gjennomsnittlig rente     
Inflasjonsforutsetning    
Lønnsendring i % person 1    
Lønnsendring i % person 2    
Forutsetninger om din økonomi:
Inntekt per 1. jan. for person 1          
Inntekt per 1. jan. for person 2          
Gjeld i dag          
Andel inntekt til annet forbruk          
Disponibel inntekt i 2023          
Slik blir endringene: 2024 2025 2026 2027 24/27
Lønnsendring person 1  
Lønnsendring person 2  
Sum lønnsendring   
Skatteendring   
Endring i renteutgifter  
Økning i andre kostnader  
Sum endring i disponibel inntekt  
Endring i disponibel inntekt (i %)  
Økonomiske hovedtall: 2024 2025 2026 2027
Lønn per 31.12. for person 1    
Lønn per 31.12. for person 2    
Skatt (samlet)    
Renteutgifter    
Annet forbruk i kroner    
Disponibel inntekt    
Gjeld     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om fremtidsøkonomi-kalkulatoren

Kalkulatoren tar utgangspunkt i 2023 slik inntekten og rentenivået var da. De forhåndsinnlagte tallene for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2024. I de fire neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene. I kalkulatoren ser du både hvordan lønnen endrer seg og skaten endrer seg. Skatteendringen kommer som følge av endringer i lønnen, og endringer i renteutgiftene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

For hvert år blir det beregnet en endring i disponibel inntekt i kroner, og i prosent. I kolonnen helt til høyre (24/27) ser du den totale endringen i perioden.

Nederst vises de økonomiske hovedtallene år for år. Det er forutsatt at skatten i prosent av lønn vil være den samme i alle årene, men den blir justert for endringer i rentenivået. Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2024 kan du sammenligne årene 2023 og 2024, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser. 

 

Kalkulatorer:

Konsekvenskalkulator
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.