Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan spådommer for utviklingen i lønn, renter og inflasjon vil slå ut for deg.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Fremtidsøkonomikalkulator

 
  Spådommer: 2018   2019   2020   2021  
  Gjennomsnittlig rente i 2017    
  Gjennomsnittlig rente         
  Inflasjonsforutsetning        
  Lønnsendring i % person 1        
  Lønnsendring i % person 2        
     
  Forutsetninger om din økonomi:    
  Inntekt per 1. jan. for person 1    
  Inntekt per 1. jan. for person 2    
  Gjeld i dag    
  Andel inntekt til annet forbruk              
     
  Slik blir endringene: 2018   2019   2020   2021  
  Lønnsendring person 1        
  Lønnsendring person 2        
  Sum lønnsendring         
  Skatteendring         
  Endring i renteutgifter        
  Økning i andre kostnader        
  Sum endring i disponibel inntekt        
  Endring i disponibel inntekt (i prosent)        
     
  Dine økonomiske hovedtall:    
  Lønn per 31.12. for person 1        
  Lønn per 31.12. for person 2        
  Skatt (samlet)        
  Renteutgifter        
  Annet forbruk i kroner        
  Disponibel inntekt        
  Gjeld         
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om fremtidsøkonomikalkulatoren

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

De forhåndsinnlagte tallene for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2018 kan du sammenligne årene 2017 og 2018, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. I kalkulatoren Din Økonomi kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2018. I de tre neste årene tar skattberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DNB gir ut sine spådommer fire ganger i året.

Kalkulatorer:

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.