Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning.

Les mer om kalkulatoren under.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om fondsporteføljekalkulatoren

Legg først inn startbeløpene på de forskjellige fondssparetypene.

Du kan legge inn beløp for bank, pengemarkedsfond/ obligasjonsfond med meget liten risiko, og som tar risiko, og til slutt aksjefond.

Risikofri rente (renten du kan få uten å ta noen risiko) er den gjennomsnittlige renten du tror markedet vil gi i spareperioden.

Deretter legger du inn forutsetninger om hvilken meravkastning du tror de enkelte fondssparetypene vil gi. Gjennomsnittlig meravkastning for porteføljen blir regnet ut veiet for hvor stor andel de enkelte plasseringene har av porteføljen.

Som sluttresultat regner kalkulatoren ut hva beløpene på de enkelte spareformene har vokst til, og totalsummen.

Se også:

Bygg din egen portefølje

Langsiktige totalporteføljer

Forslag til porteføljesammensetning

Kalkulatorer:

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.