Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning.

Les mer om kalkulatoren under.

Fondsportefølje-kalkulator
Plassert beløp Beløp   Andel  
Bank    
Pengemarkedsfond - meget god sikkerhet    
Pengemarkedsfond - tar risiko    
Obligasjonsfond - meget god sikkerhet    
Obligasjonsfond - tar risiko    
Aksjefond    
Sum    
Avkastningsforutsetning:
Risikofri rente      
Tidshorisont - antall år      
Forutsetninger om meravkastning:
Bank      
Pengemarkedsfond - meget god sikkerhet      
Pengemarkedsfond - tar risiko      
Obligasjonsfond - meget god sikkerhet      
Obligasjonsfond - tar risiko      
Aksjefond      
Gjennomsnittlig meravkastning      
Samlet avkastning      
Dette har beløpene vokst til: Beløp
Andel
Bank    
Pengemarkedsfond - meget god sikkerhet    
Pengemarkedsfond - tar risiko    
Obligasjonsfond - meget god sikkerhet    
Obligasjonsfond - tar risiko    
Aksjefond    
Sum    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om fondsporteføljekalkulatoren

Legg først inn startbeløpene på de forskjellige fondssparetypene.

Du kan legge inn beløp for bank, pengemarkedsfond/ obligasjonsfond med meget liten risiko, og som tar risiko, og til slutt aksjefond.

Risikofri rente (renten du kan få uten å ta noen risiko) er den gjennomsnittlige renten du tror markedet vil gi i spareperioden.

Deretter legger du inn forutsetninger om hvilken meravkastning du tror de enkelte fondssparetypene vil gi. Gjennomsnittlig meravkastning for porteføljen blir regnet ut veiet for hvor stor andel de enkelte plasseringene har av porteføljen.

Som sluttresultat regner kalkulatoren ut hva beløpene på de enkelte spareformene har vokst til, og totalsummen.

Se også:

Bygg din egen portefølje

Langsiktige totalporteføljer

Forslag til porteføljesammensetning

Kalkulatorer:

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.