Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Les mer om kalkulatoren under.

Fondskontokalkulator
Om plasseringen:    
Investert beløp  
Andel i aksjefond  
Andel i rentefond  
Antall år  
Avkastningsforutsetninger:    
Avkastning i aksjefond (etter kostnader)  
Avkastning i rentefond (etter kostnader)  
Langsiktig rente på statskasseveksler  
Skattefri avkastning aksjefondsandel  
Om fondskontoen:    
Administrasjonskostnad  
Kjøpskostnad fondskonto  
Kjøpskostnad direkte i aksjefond  
Snittavkastning på fondskonto  
Resultat:    
Sum på fondskonto ved sparetidens slutt  
Sluttsum direkte i fond ved sparetidens slutt  
Årlig avkastning fondskonto - etter skatt  
Årlig avkastning direkte i fond etter skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om fondskontokalkulator

Fondskontokalkulatoren tar utgangspunkt i de gjeldene skattereglene i 2021. En gevinst fra fondskonto beskattes med 35,20 prosent (utover skjermingsfradraget) for den delen som gjelder aksjefond. Andelen i rentefond vil får en skatt på 22 prosent.

Fondskontoen har den skattefordelen at du ikke må betale skatt før du tar penger ut av fondskontoen. Du utsetter altså skatten.

Guide til fondskonto.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren forutsetter at du legger inn alt i aksjefond eller rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Når du har lagt inn prosentandelen som skal inn i aksjefond i feltet Andel aksjefond blir Andel i rentefond beregnet.

Antall år er hvor lang varighet det er på investeringshorisonten.

Under avkastningsforutsetninger må ting henge sammen. Et utgangspunkt er at aksjemarkedet forventningsvis gir 5 prosentpoeng méravkastning i forhold til risikofri rente. Rente statskassevekselrente (3 mnd) er forhåndsinnlagt med 1,5 prosent (noe som ligger under et naturlig langsiktig likevektsnivå). Avkastning i aksjemarkedet er lagt inn med 7,0 prosent. Avkastning i aksjefond er lagt inn med 6,0 prosent, da er det regnet med 1 prosent i årlig forvaltningsgebyr og at aksjefondet oppnår aksjemarkedets avkastning.

På aksjefond er det en del av avkastningen skattefri. Den skattefri delen (kalt Skjermingsrenten) er årsgjennomsnittet av 3 mnd statskassevekselrente (tillagt 0,5 prosentpoeng), etter skatt. Skattefri avkastning er dermed beregnet på grunnlag av statskassevekselrenten.

Administrasjonskostnad er den årlige forvaltningsavgiften på fondskontoen. Denne kommer i tillegg til de vanlige årlige administrasjonskostnadene i fondene. På fondskontoer ligger den årlige administrasjonskostnaden i området 0,0 prosent til 0,75 prosent. Kjøpskostnaden i fondskontoen avhenger av beløp. Den ligger i området 0 til 1,5 prosent. Kjøpskostnadene direkte i aksjefond ligger i området 0 til 3 prosent, men har blitt vanlig med null nå.

Resultat viser hva sparebeløpet har vokst til om du investerer direkte i fond eller via fondskonto. I tillegg avkastning etter skatt i begge tilfeller. Det er forutsatt at aksjefond selges hvert år. Hvis samme aksjefond hadde vært beholdt i hele spareperioden ville det gitt den samme avkastningen som om du hadde spart i dette fondet via en fondskonto.

 

Se også:

Guide til fondskonto

Markedsoversikt fondskonto

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til aksjesparekonto

Kalkulatorer:

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.