Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvilke avgifter en bruktimportert bil belastes med i 2023.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Bruktbilimport-kalkulator
Type bil
 
Bilens pris fra utlandet (i norske kroner)  
Bilens egenvekt (i kg)  
CO2-utslipp (gram per km)  
Målemetode for CO2
 
NOX-utslipp (mg per km)  
Bilens alder
 
Avgiftsberegning:    
Mva  
Vektavgift for alle biler  
Vektavgift bare for fossilbiler  
CO2-avgift  
NOX-avgift  
Bruksfradrag  
Vrakpant   
Sum engangsavgifter  
Sum engangsavgifter minus bruksfradrag  
Sum avgifter inkludert mva  
Bilpris inkludert avgifter  
Avgiftsandel av bilpris  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Hjelp til utfylling av bruktbilimport-kalkulator

Det er flere komponenter som avgjør hvor mye i  avgifter du må betale for bilen. De aller fleste personbilene er registrert med CO2-utslipp, og får avgiften beregnet etter denne modellen. Hvis ikke skal den beregnes etter slagvolumet. Vektavgift og NOX-avgift beregnes uansett.

Beregning av innpris fra utlandet skal være inkludert transportkostnader. Kjøper du en bil for 100.000 kroner, og transport- og forsikringskostnaden er på 3.000 kroner, er tollprisen 103.000 kroner. Hvilken valutakurs du skal benytte finner du på toll.no.

Merverdiavgiften er 25 prosent av importprisen (tollverdien). Transport- og forsikringskostnader skal legges til importverdien.

Engangsavgiftene består av fire elementer:

  1. vektavgift for alle biler, pluss en vektavgift på fossilbiler
  2. CO2-avgift, eventuelt slagvolumavgift
  3. Nox-utslipp
  4. vrakpant (fastbeløp)

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. I kalkulatoren kan du velge mellom vanlige personbiler, hybrider, og ladbare hybrider.

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekten som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr.

'

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp måles etter en spesiell testsykluser. Nyere biler måles etter WLTP-standarden. Litt eldre biler måles ofre etter NEDC-standarden. I kalkulatoren kan du velge dette. Du legger inn co2-utslippet, men ved valget av NEDC oppjusteres utslippet med 24 prosent. Utslippet vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Bilens alder. Når du importerer en bil vil den ofte ikke være ny. Da kommer bruksfradraget på avgiftene inn i bildet. Denne trer inn allerede fra når bilen er 1 måned og én dag, da reduseres avgiftene med 2 prosent. Fradraget øker med bilens alder. Er bilen over 20 år skal det ikke betales avgift. .

Alternative regler. Du kan velge å bruke alternative regler for å beregne avgiften.  Les mer om dette her.

Les mer om beregning av engangsavgiftene og bruksfradraget her.

 

Se også:

Avgifter ved bruktbilimport
Les mer om dette temaet.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Skatteetaten

Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).