Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som belastes ved kjøp av ny personbil i 2024.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Nybilavgifts-kalkulator
Type bil
   
Bilens fulle pris i Norge    
Bilens egenvekt (i kg)    
CO2-utslipp (gram per km)    
NOX-utslipp (mg per km)    
For årlig fordeling av avgiftene:    
Antall år du skal eie bilen    
Verdifall i denne perioden    
Avgiftsberegning: Totalt Per år  
MVA  
Vektavgift for alle biler  
Vektavgift bare for fossilbiler  
CO2-avgift  
NOX-avgift  
Vrakpant   
Sum engangsavgifter:  
Sum avgifter inkludert mva  
Engangsavgifters andel bilpris    
Avgiftsandel av bilpris    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av nybilavgifts-kalkulator

Du kan velge mellom disse biltypene:

  • Elbil
  • Fossilbil
  • Hybrid (ladbar)

Bilens engangsavgifter blir regnet på grunnlag av disse komponentene:

  • bilenes vekt (vektavgift for alle, og vektavgift bare for fossilbiler/hybrider)
  • CO2 utslipp
  • NOx-utslipp
  • vrakpant (fastbeløp)

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekten som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr. Elbiler får ikke vektavgift for fossilbiler, hybridbiler har en viss rabatt på denne.

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp målt etter en spesiell testsyklus. Den vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Merverdiavgiften regnes av bilens fulle pris fratrukket engangsavgiftene. Disse blir beregnet via de tekniske spesifikasjonene som du legger inn. Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype. De andre biltypene belastes med en viss prosentandel av avgiftene personbilene blir belastet med.

Antall eie-år og verdifall legger du inn for å beregne hva du betaler i avgifter per år. Siden bruktprisene avhenger av avgiftsnivået, er det korrekt å regne inn årlige avgifter i takt med verdifallet på bil. Faller bilen i verdi med 40 prosent på tre år, skal de årlige avgiftene ut fra dette være 13,33 prosent av de fulle avgiftene.

Nederst i kalkulatoren ser du engangsavgiftenes prosentvise andel, og andelen inkludert mva.

Les mer om engangsutgifter på bil

 

Les mer om bilavgifter.

Bilavgifter

Kalkulatorer:

Bilavgifter ved bruktbilimport
Viser hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene avhenger av importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Fra Skatteetaten:
Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).