Regn ut hvilke avgifter som du belastes ved kjøp av ny personbil i 2017.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Nybilavgifts-kalkulator

 
  Type bil  
  Bilens fulle pris i Norge    
  Bilens egenvekt (i kg)    
  CO2-utslipp (gram per km)    
  NOX-utslipp ( mg per km )    
  For årlig fordeling av avgiftene:  
  Antall år du skal eie bilen    
  Verdifall i denne perioden    
  Avgiftsberegning: Totalt   Per år  
  MVA    
  Vektavgift    
  CO2-avgift    
  NOX-avgift    
  Vrakpant     
  Sum engangsavgifter:    
  Sum avgifter inkludert mva    
  Engangsavgifters andel bilpris    
  Avgiftsandel av bilpris    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av nybilavgifts-kalkulator

Bilens engangsavgifter blir i regnet på grunnlag av disse komponentene:

  • bilenes vekt
  • CO2 utslipp
  • NOx-utslipp
  • vrakpant (fastbeløp)

Vektavgiftsgrunnlaget er den egenvekten som er fastsatt i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, med eventuelt tillegg av ekstrautstyr. Hybridser får 5 prosent fratrekk i vekten. Ladbare hybrider får 26 prosent fratrekk i vekten.

CO2-avgiften er basert på CO2-utslipp målt etter en spesiell testsyklus. Den vil fremkomme av de tekniske data som skal fastsettes i forbindelse med motorvognens typegodkjenning, og/eller skal fremkomme i motorvognens bilens norske vognkort.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Merverdiavgiften regnes av bilens fulle pris fratrukket engangsavgiftene. Disse blir beregnet via de tekniske spesifikasjonene som du legger inn. Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype. De andre biltypene belastes med en viss prosentandel av avgiftene personbilene blir belastet med.

Antall eie-år og verdifall legger du inn for å beregne hva du betaler i avgifter per år. Siden bruktprisene avhenger av avgiftsnivået, er det korrekt å regne inn årlige avgifter i takt med verdifallet på bil. Faller bilen i verdi med 40 prosent på tre år, skal de årlige avgiftene ut fra dette være 13,33 prosent av de fulle avgiftene.

Nederst i kalkulatoren ser du engangsavgiftenes prosentvise andel, og andelen inkludert mva.

 

Les mer om bilavgifter.

Bilavgifter

Kalkulatorer:

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, CO2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Fra Skatteetaten:
Innførsel av kjøretøy
Kalkulatoren beregner hvor mye det vil koste i engangsavgift ved registrering og merverdiavgift (for innførselen).

Statens vegvesen

Nybilvelger
På disse sidene finnes informasjon om alle nye personbil- og varebilmodeller som markedsføres i Norge.