Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kommunene kan velge om de skal kreve eiendomsskatt, og derfor er det ikke alle som har det.  I kalkulatoren kan du velge om eiendomsskatten skal beregnes etter takst, eller en prosentandel av markedsverdi.

Les mer om kalkulatoren under.

Eiendomsskatt-kalkulator
Velg mellom takst eller eiendomsverdi 
 
Takst på eiendom (= skattegrunnlag)  
Markedsverdi  
Verdsetting i prosent av markedsverdi  
Skattegrunnlag ved markedsverdi  
Skattepromille - må ligge mellom 1 og 4  
Bunnfradrag  
Eiendomsskatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Smarte Penger.

Om eiendomsskatt-kalkulatoren

Guide til eiendomsskatt.

Velg først om du skal beregne skatten etter kommunal takst på eiendom, eller Skatteetatens boligverdier.

Maksimal verdsetting av boligverdi settes til 70 prosent av markedsverdi.

Den maksimale eiendomsskatten ble satt ned fra 5 til 4 promille i 2021 for boliger og fritidsboliger.

 

Se også:

Eiendomsskatt kommuner
Oversikt over hva eiendomsskatten er i alle kommunene i Norge.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt, sortert etter kostnad
Summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i alle norske kommuner.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.