Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i avgifter på bensin og diesel i 2022, og hvor stor prosentvis andel de utgjør av prisen.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Drivstoffavgiftskalkulator
Bil 1:    
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kjørte kilometer per år  
Drivstofftype
 
Bil 2:    
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kjørte kilometer  per år  
Drivstofftype
 
Eventuelt annet forbruk enn de to bilene:    
Liter bensin per år  
Liter diesel per år  
Drivstoffpriser:    
Bensin  
Diesel  
Slik fordeles drivstoffkostnaden:  
Drivstoffavgifter  
co2-avgift  
Merverdiavgift  
Sum avgifter  
Kostnad for selve drivstoffprisen  
     
Kostnad drivstoff-forbruk ett år  
Prosentandel avgifter av drivstoffkostnad  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av drivstoffavgifts-kalkulatoren

Veibruksavgiften for bensin er for 4,95 kroner. I tillegg kommer CO2-avgift på 1,78 kroner per liter for 2022.

Kommunene har fått anledning til å kreve inn en egen kommunal bensinavgift i et avgrenset geografisk område. Dette er tidligere gjort i Tromsø. Dette er et alternativ til å ta bompenger.

Veibruksavgiften for diesel er 3,52 kroner. I tillegg kommer avgift på mineralske produkter med veiavgift på 2,05 kroner per liter.

I tillegg tar staten de vanlige 25 prosent i merverdiavgift på drivstoffprisen.

 

Se også:

Slik kjøper du drivstoff billigst

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Kalkulatorer:
Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.