Dette betaler du i avgifter på bensin og diesel i 2017.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Drivstoffavgiftskalkulator

 
  Bil 1:    
  Forbruk, liter drivstoff per mil  
  Antall kjørte kilometer per år  
  Drivstofftype  
  Bil 2:    
  Forbruk, liter drivstoff per mil  
  Antall kjørte kilometer  per år  
  Drivstofftype  
  Eventuelt annet forbruk enn de to bilene:    
  Liter bensin per år  
  Liter diesel per år  
  Drivstoffpriser:    
  Bensin  
  Diesel  
  Slik fordeles drivstoffkostnaden:  
  Drivstoffavgifter  
  co2-avgift  
  Merverdiavgift  
  Sum avgifter  
  Kostnad for selve drivstoffprisen  
       
  Kostnad drivstoff-forbruk ett år  
  Prosentandel avgifter av drivstoffkostnad  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av drivstoffavgiftskalkulator

Veibruksavgiften for bensin er for 5,19 kroner. I tillegg kommer CO2-avgift på 1,04 kroner per liter for 2017.

Kommunene har fått anledning til å kreve inn en egen kommunal bensinavgift i et avgrenset geografisk område. Dette er tidligere gjort i Tromsø. Dette er et alternativ til å ta bompenger.

Veibruksavgiften for diesel er 3,80 kroner. I tillegg kommer avgift på mineralske produkter med veieavgift på 1,20 kroner per liter.

I tillegg tar staten de vanlige 25 prosent i merverdiavgift på drivstoffprisen.

 

Se også:

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Omregistreringsavgift på bil

Årsavgift bil

Kalkulatorer:
Bilkalkulatorer
Her finner du alle bilkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.