Kalkulatoren beregner de privatøkonomiske endringene i 2021 sammenlignet med 2020, basert på spådommer for lønnsstigning, endring rentenivået, og inflasjon. Den beregner skatten for 2021 og 2020 slik at sammenligningen blir helt reell. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til for din disponible inntekt, eller husholdningsinntekt.

Les mer om kalkulatoren under.

Økonomiendrings-kalkulator
Spådommer:
Gjennomsnittlig rente i 2020 for deg
Gjennomsnittlig rente i 2021 for deg
Inflasjonsforutsetning for 2021
Lønnsendring i prosent for person 1 i 2021
Lønnsendring i prosent for person 2 i 2021
Forutsetninger om din økonomi:
Inntekt per 1. jan. for person 1
Inntekt per 1. jan. for person 2
Gjeld i dag (samlet)
Andel inntekt til annet forbruk (øker med inflasjonen)    
Slik blir endringene: 2020 til 2021
Lønnsendring person 1
Lønnsendring person 2
Sum lønnsendring for husholdningen
Skatteendring samlet
Renteendring
Økning i priser andre kostnader
Sum endring i disponibel inntekt
Dine økonomiske hovedtall: 2020 2021
Lønn per 31.12. for person 1
Lønn per 31.12. for person 2
Skatt 
Renteutgifter
Annet forbruk i kroner
Disponibel inntekt
Gjeld 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Tall som er forhåndsinnlagt for endringer i lønn, inflasjon og rente er basert på gjennomsnittlige prognoser for lønnsvekst, renteutvikling og inflasjon.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser. Du kan se på hvordan økonomien din vil utvikle seg i flere år fremover med Fremtidsøkonomikalkulatoren.

For å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt forhåndsinnlagt med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer.

 

Se også:

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.