Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvor stort utslippet av co2 blir fra bensin og diesel.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

CO2-utlipp-kalkulator
Kjøredistanse (km)  
     
1. Etter CO2-utslipp:    
Bilens CO2-utslipp per km (gram)  
Utslipp i kg  
     
2. Etter forbruk per mil:    
Bilens drivstofforbruk per mil  
Drivstoff
 
Utslipp i kg  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator

 Du kan regne ut CO2-utslippet på to måter:

  1. Etter hvor mye bilen slipper ut per km
  2. Etter hvor mye drivstoff bilen bruker per mil

Grunnlaget er i begge tilfeller kjøredistansen (i km). Da kan du for eksempel legge inn kjøredistansen per år, eller en bestemt kjøredistanse.

Mer nøyaktig blir det når du ser hva bilen virkelig har brukt for en gitt kjøredistanse. Dette kan du for eksempell måle med kjørecomputeren. Når du regner på denne måten avhenger utslippet av om du fyller bensin eller diesel.

Bensin slipper ut 2,32 kg CO2 per liter bensin, og 2,66 kg CO2 per liter diesel. Vekten som slippes ut er vesentlig høyere enn den forbrukte drivstoffvekten fordi karbonet i drivstoffet slår seg sammen med oksygenet.

 

Se alle bilkalkulatorene

Se alle kalkulatorene på smartepenger.no.