Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regn ut hva båten reelt koster deg. Kalkulatoren beregner kostnad per tur, og kostnad per nautisk mil.

Les mer om kalkulatoren under.

Båtlånkalkulator  
Lånestørrelse
Nedbetalingstid (år)
Type båt
Sikkerhet
Selskap Nom Eff Etblg. T.geb.

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om båtkostnadskalkulatoren

For å beregne verdifallet legger du inn markedsverdien ved kjøp og hva du tror ved salg. Verdiendringen blir fordelt på antall år du eier båten.

Under vedlikehold legger du inn flere poster som opptak og utsetting av båten, evt motorservice, vask og renhold og annet vedlikehold.

Deretter legger du inn kostnader for opplag om vinteren, og ikke minst hva en båtplass koster deg.

Hva drivstoffet koster vil selvfølgelig variere enormt med type båt, og hvor raskt du seiler. Her legger du inn forutsetninger for drivstoff-forbruk per nautisk mil.

Du skal regne rentekostnad av hele markedsverdien av båten. Har du lån, blir denne rentesatsen en kombinasjon av rentekostnad på lån og tapt renteinntekt på egenkapital. Rentekostnaden oppgis som et snitt av markedsverdien i eierperioden (etter skatt).

Kalkulatoren regner til slutt ut prisen per tur du tar med båten, samt prisen per nautisk mil (1852 meter).

 

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Markedsoversikter:

Båtlånsrenter

Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.