Regn ut hva båten reelt koster deg. Kalkulatoren beregner kostnad per tur, og kostnad per nautisk mil.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Båtkostnadskalkulator

     
  Markedsverdi båt ved kjøp  
  Markedsverdi båt ved salg  
  Antall eieår  
  Antall turer med båten per år  
  Antall nautiske mil båten blir brukt per år  
  Vedlikehold:    
  Opptak og utsetting av båt  
  Vask og rengjøring vår/høst  
  Motorservice  
  Annet vedlikehold  
  Plassering av båten:    
  Opplagsplass  
  Båtplass  
  Drivstoff:    
  Liter per nautisk mil  
  Drivstoffpris  
  Finans og forsikring:    
  Forsikring  
  Rentekostnad på markedsverdi  
  Kostnader per år:    
  Verdiendring  
  Rentekostnad  
  Forsikring  
  Drivstoffkostnad  
  Sum vedlikeholdskostnader  
  Opplagsplass  
  Båtplass  
  Sum kostnader per år  
     
  Kostnad per tur  
  Kostnad per nautisk mil  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om båtkostnadskalkulatoren

For å beregne verdifallet legger du inn markedsverdien ved kjøp og hva du tror ved salg. Verdiendringen blir fordelt på antall år du eier båten.

Under vedlikehold legger du inn flere poster som opptak og utsetting av båten, evt motorservice, vask og renhold og annet vedlikehold.

Deretter legger du inn kostnader for opplag om vinteren, og ikke minst hva en båtplass koster deg.

Hva drivstoffet koster vil selvfølgelig variere enormt med type båt, og hvor raskt du seiler. Her legger du inn forutsetninger for drivstoff-forbruk per nautisk mil.

Du skal regne rentekostnad av hele markedsverdien av båten. Har du lån, blir denne rentesatsen en kombinasjon av rentekostnad på lån og tapt renteinntekt på egenkapital. Rentekostnaden oppgis som et snitt av markedsverdien i eierperioden (etter skatt).

Kalkulatoren regner til slutt ut prisen per tur du tar med båten, samt prisen per nautisk mil (1852 meter).

 

Se også:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.