Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regn ut hva båten reelt koster deg. Kalkulatoren beregner kostnad per tur, og kostnad per nautisk mil.

Les mer om kalkulatoren under.

Båtkostnadskalkulator
Markedsverdi båt ved kjøp  
Markedsverdi båt ved salg  
Antall eieår  
Antall turer med båten per år  
Antall nautiske mil båten blir brukt per år  
Vedlikehold:    
Opptak og utsetting av båt  
Vask og rengjøring vår/høst  
Motorservice  
Annet vedlikehold  
Plassering av båten:    
Opplagsplass  
Båtplass  
Drivstoff:    
Liter per nautisk mil  
Drivstoffpris  
Finans og forsikring:    
Forsikring  
Rentekostnad på markedsverdi  
Kostnader per år:    
Verdiendring  
Rentekostnad  
Forsikring  
Drivstoffkostnad  
Sum vedlikeholdskostnader  
Opplagsplass  
Båtplass  
Sum kostnader per år  
Kostnad per tur  
Kostnad per nautisk mil  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om båtkostnadskalkulatoren

For å beregne verdifallet legger du inn markedsverdien ved kjøp og hva du tror ved salg. Verdiendringen blir fordelt på antall år du eier båten.

Under vedlikehold legger du inn flere poster som opptak og utsetting av båten, evt motorservice, vask og renhold og annet vedlikehold.

Deretter legger du inn kostnader for opplag om vinteren, og ikke minst hva en båtplass koster deg.

Hva drivstoffet koster vil selvfølgelig variere enormt med type båt, og hvor raskt du seiler. Her legger du inn forutsetninger for drivstoff-forbruk per nautisk mil.

Du skal regne rentekostnad av hele markedsverdien av båten. Har du lån, blir denne rentesatsen en kombinasjon av rentekostnad på lån og tapt renteinntekt på egenkapital. Rentekostnaden oppgis som et snitt av markedsverdien i eierperioden (etter skatt).

Kalkulatoren regner til slutt ut prisen per tur du tar med båten, samt prisen per nautisk mil (1852 meter).

 

Se også:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.