Kostnaden på byggelån består av renten, provisjonen du betaler av rammen, og etableringsgebyret.

Byggelånsrammen er den totale lånerammen du kan gå opp til. Gjennomsnittlig utnyttelse er hva gjelden er i prosent av byggelånsrammen, som et gjennomsnitt i byggelånsperioden. Varigheten på byggelånet oppgir du i antall år.

Du kan legge inn, og sammenligne vilkår i to banker.

 

Byggelånskalkulator

 
  Byggelånsramme  
  Gjennomsnittlig utnyttelse av rammen  
  Varighet på byggelån (antall år)  
 
  Bank 1   Bank 2  
  Nominell rente    
  Provisjon av rammen    
  Hvor ofte betales provisjon av rammen    
  Etableringsgebyr    
 
  Betalte renter    
  Betalt provisjon    
  Sum renter, provisjoner og gebyrer    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Se også:

Guide til byggelån.

Guide til rammelån

Kalkulatorer:

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.