Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren gir deg svaret på hva BSU-sparingen gir deg av avkastning etter skatt, og hva den tilsvarende avkastningen ville vært før skatt.

Skattefradraget for BSU er fra 2023 redusert fra 20 prosent av sparebeløpet til 10 prosent. Avkastningen etter skatt blir høyere enn den renten du får på BSU-innskuddet ditt. Da er det også tatt hensyn til at BSU-renten beskattes med en sats på 22 prosent.

Du er ikke nødt til å legge inn sparebeløpene i årene etter hverandre. Samlet sparebeløp er heller ikke nødt til å komme opp i det maksimale totale sparebeløpet på 300.000 kroner.

Legg inn hvor mye du forutsetter at det skal spares på hvert enkelt alderstrinn, fra 20 til og med 33 år. Det maksimale sparebeløpet per år er 27.500 kroner.

BSU-kalkulator
Rente på BSU-konto      
Uttaksalder    
 
Beløp ved uttak      
Avkastning etter skatt      
Dette tilsvarer før skatt      
               
Legg inn når, og hvor mye du skal spare i BSU:  
Alder   Beløp   Alder   Beløp  
20     27    
21     28    
22     29    
23     30    
24     31    
25     32    
26     33    
Sum            

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Se også:

Guide til BSU.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Markedsoversikt:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.