Regn ut verdien av spart arveavgift ved å tinglyse bruksrett.

 

Se også:

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Kalkulatoroversikt

Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Arveavgiften er fra 1.1.2014 blitt fjernet.

Arveavgiftsgrunnlaget blir lavere hvis en hytte eller annen eiendom overføres med bruksrett.

Hvor stort fradraget for bruksretten blir avhenger av hvor mange uker bruksrett som blir tinglyst, samt alder og kjønn på de som overdrar hytta.

Det kan ikke tinglyse mer enn 8 ukers bruksrett på hytta.

Grunnlaget for beregningen er en fast avkastning på fire prosent av markedsverdien. Verdien av bruksretten blir høyre jo yngre de overdragende er. Kvinner lever lenger enn menn, derfor blir bruksretten høyere når kvinner overdrar enn menn. Hvis det er et par som overdrar, er det den med lengst beregnet gjenværende levetid som brukes.

I kalkulatoren legger du inn antall uker med bruksrett, og alder og kjønn på de som har bruksretten. Kalkulatoren gir deg da svaret på hva bruksrettfradraget er.

I tillegg beregner den hva arveavgiftsbesparelsen kan være. Den regner 10 prosent arveavgift som grunnlag. 

 
   
 
  Verdi av hytta  
  Verdi av bruksretten  
  Antall uker med bruksrett  
 
  Alder giver 1  
  - kjønn giver 1  
 
  Alder giver 2  
  - kjønn giver 2  
 
  Forventet restlevealder  
  Bruksrettfradrag  
  Maksimal arveavgiftsbesparelse  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.