På et annuitetslån vil ikke terminbeløpet bli endret tilsvarende endringen i renten. Når renten endres på et annuitetslån, begynner lånet på en måte på nytt. Hvis lånet nå har igjen 19 år og 8 måneder, vil nytt terminbeløp beregnes med utgangspunkt i den nye rentesatsen og resttiden på 19 år og 8 måneder.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Effekten av renteendring på annuitetslån

 
  Restgjeld  
  Terminbeløp før renteendring  
  Termingebyr  
  Antall terminer per år  
  Nominell rente  
  Renteendring  
  Rest-tid på lånet:    
  Antall år  
  Antall måneder  
  Nytt terminbeløp  
  Endring fra gammelt terminbeløp  
     
  Rentedel gammelt terminbeløp  
  Rentedel nytt terminbeløp  
  Avdragsdel gammelt terminbeløp  
  Avdragsdel nytt terminbeløp  
 
  Gjort om til årsbasis:  
  Totalt å betale etter skatt før renteendring  
  Totalt å betale etter skatt etter renteendring  
 
  Renteendring før skatt  
  Renteendring etter skatt  
  Likviditetsendring  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

På avdragsfrie lån (som rammelån) og serielån vil terminbeløpet bare bli endret av selve renteendringen.

Det som skjer er at avdragsdelen blir høyere jo lavere rentedelen er. I tillegg kommer effekten av at det er kortere tid igjen på lånet enn det var opprinnelig.

Bruk av kalkulatoren
I kalkulatoren legger du inn restgjelden, terminbeløpet, og termingebyret, og antall terminer du har i dag. Deretter legger du inn den nominelle renten du vil ta utgangspunkt i, og renteendringen fra dette tidspunktet.

Resttiden på lånet er tiden som er igjen før lånet er nedbetalt til null.

Kalkulatoren regner ut hvor stor rentebesparelsen er, og hvilken likviditetsendring du får. Renteendringen etter skatt er den reelle lønnsomheten for deg. Likviditetsendringen er hvor mye mer du får disponibelt.

 

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslånkalkulator
Her er summen av renter og avdrag konstant. Det er denne lånetypen kalkulatoren ved siden av tar utgangspunkt i. Endringen i rente og endringen i terminbeløp vil ikke være likt.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Serielånskalkulator
Her er selve avdragsdelen konstant i hele løpetiden. Renten legges til. En renteendring vil medføre tilsvarende endring i terminbeløpet.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi. Siden det er et annuitetslån som ligger til grunn vil ikke endringen i rente og endringen i terminbeløp være likt.