Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På et annuitetslån vil ikke terminbeløpet bli endret tilsvarende endringen i renten. Når renten endres på et annuitetslån, begynner lånet på en måte på nytt. Hvis lånet nå har igjen 19 år og 8 måneder, vil nytt terminbeløp beregnes med utgangspunkt i den nye rentesatsen, og resttiden på 19 år og 8 måneder.

Les mer om kalkulatoren under.

Effekten av renteendring på annuitetslån
     
Restgjeld  
Terminbeløp du betaler i dag før renteendring  
Termingebyr  
Antall terminer per år
 
Nominell rente  
Renteendring  
Rest-tid på lånet:    
Antall år
 
Antall måneder
 
Nytt terminbeløp  
Endring fra gammelt terminbeløp  
     
Rentedel gammelt terminbeløp  
Rentedel nytt terminbeløp  
Avdragsdel gammelt terminbeløp  
Avdragsdel nytt terminbeløp  
     
Gjort om til årsbasis:    
Totalt å betale etter skatt før renteendring  
Totalt å betale etter skatt etter renteendring  
     
Renteendring før skatt  
Renteendring etter skatt  
Likviditetsendring  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Se også: Annuitetslån: Terminbeløpet endrer seg mindre enn renteendringen

På avdragsfrie lån (som rammelån) og serielån vil terminbeløpet bare bli endret av selve renteendringen.

På annuitetslån skjer det at avdragsdelen blir høyere jo lavere rentedelen er. I tillegg kommer effekten av at det er kortere tid igjen på lånet enn det var opprinnelig.

Når renten går opp vil avdragsdelen bli lavere enn den var med den tidligere renten. Går renten ned blir det motsatt

Bruk av kalkulatoren
I kalkulatoren legger du inn restgjelden, terminbeløpet, og termingebyret, og antall terminer du har i dag. Deretter legger du inn den nominelle renten du vil ta utgangspunkt i, og renteendringen fra dette tidspunktet.

Resttiden på lånet er tiden som er igjen før lånet er nedbetalt til null.

Kalkulatoren regner ut hvor stor rentebesparelsen er, og hvilken likviditetsendring du får. Renteendringen etter skatt er den reelle lønnsomheten for deg. Likviditetsendringen er hvor mye mer du får disponibelt.

 

Se også:

Guide til annuitetslån og serielån

Typer lån - hva skal du velge

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslånkalkulator
Her er summen av renter og avdrag konstant. Det er denne lånetypen kalkulatoren ved siden av tar utgangspunkt i. Endringen i rente og endringen i terminbeløp vil ikke være likt.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år, men også med et visst antall måneder..

Serielånskalkulator
Her er selve avdragsdelen konstant i hele løpetiden. Renten legges til. En renteendring vil medføre tilsvarende endring i terminbeløpet.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi. Siden det er et annuitetslån som ligger til grunn vil ikke endringen i rente og endringen i terminbeløp være likt.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Gjeldsfrihetskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.