Kalkulatoren viser hva du kan forvente at en langsiktig effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Les mer om kalkulatoren under.

Aksjeskattenivåkalkulator
År du skal sammenligne med
 
Egen forutsetning om årlig skjermingsfradrag  
Om aksjen:    
Antall aksjer  
Kostpris per aksje  
Verdi per aksje i dag  
Avkastningsforutsetninger:    
Antall år du skal beholde aksjen  
Gjennomsnittlig verdistigning per år  
   -  Verdistigning totalt i perioden  
   - Aksjeverdi ved salg  
     
  Valgt år Eget tall  
Samlet skjermingsfradrag  
Samlet for aksjene:    
Samlet kostpris for aksjene  
Aksjens skjermingsgrunnlag per 1.1.  
Aksjens samlede salgspris  
Resultat:    
Aksjens gevinst av kursstigning  
Oppjustert grunnlag for skatt på gevinst og utbytte  
Skatt  
Beskatningsprosent aksjegevinst + utbytte  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjenivåskattekalkulatoren

Du kan velge hvilket skatteår du skal sammenligne med. I feltet for "Langsiktig årlig skjermingsfradrag" legger du inn den skjermingsrenten som du tror er den langsiktige risikofrie renten. Den skal legges inn etter skatt, men skal også legges til 0,5 prosentpoeng. Med en verdi på 2,0 prosent betyr det en risikorente på 2,1 prosent (hensyntatt 0,5 prosentpoeng i påslag). Men denne vil være lavere i det korte perspektivet.

Under Valgt år og Egne tall sammenlignes den langsiktige forventede skatteprosenten. Egne tall bruker den langsiktige skjermingsrenten du inn øverst (defaultverdi 1,5%). Valgt år benytter seg av skjermingsrenten som gjelder for det året (0,6 for 2021).

De viktigste faktorene som bestemmer den effektive skatteprosenten er forutsetninger for hvor mye aksjemarkedet gir av meravkastning i forhold til risikofri rente. Det andre er på hvilket nivå renten som er grunnlaget for skjermingsfradraget vil ligge på. Denne renten henger også nært sammen med den risikofri renten.

Jo mindre skjermingsfradraget er i forhold til kursstigning og utbytte, jo høyere blir den effektive skatteprosenten.

 

Se også:

Skatt på aksjer og utbytte
Les mer om hvordan aksjer beskattes her.

Kalkulatorer:

Skatt på aksjegevinster
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på aksjeresultatet.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.