Kalkulatoren viser hva du kan forvente at en langsiktig effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Aksjeskattenivåkalkulator

 
 
  År du skal sammenligne med  
  Langsiktig årlig skjermingsfradrag  
  Om aksjen:    
  Antall aksjer  
  Kostpris per aksje  
  Verdi per aksje i dag  
  Avkastningsforutsetninger:    
  Antall år du skal beholde aksjen  
  Gjennomsnittlig skjermingsfradrag i perioden  
  Gjennomsnittlig verdistigning per år  
     -  Verdistigning totalt i perioden  
     - Aksjeverdi ved salg  
  Valgt år   Eget tall
  Samlet skjermingsfradrag  
       
  Samlet for aksjene:    
  Samlet kostpris for aksjene  
  Aksjens skjermingsgrunnlag per 1.1.  
  Aksjens samlede salgspris  
   - ubenyttet skjermingsfradrag i perioden    
  Resultat:    
  Aksjens gevinst av kursstigning  
  Oppjustert grunnlag for skatt på gevinst og utbytte  
  Skatt  
  Beskatningsprosent aksjegevinst + utbytte  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjenivåskattekalkulatoren

Du kan velge hvilket skatteår du skal sammenligne med. I feltet for "Langsiktig årlig skjermingsfradrag" legger du inn den skjermingsrenten som du tror er den langsiktige risikofrie renten. Den skal legges inn etter skatt, men skal også legges til 0,5 prosentpoeng. Med en verdi på 2,0 prosent betyr det en risikorente på 2,1 prosent (hensyntatt 0,5 prosentpoeng i påslag).

Under Valgt år og Egne tall sammenlignes den langsiktige forventede skatteprosenten. Egne tall bruker den langsiktige skjermingsrenten du inn øverst (defaultverdi 2,0%). Valgt år benytter seg av skjermingsrenten som gjelder for det året (forutsatt 0,9 for 2018).

De viktigste faktorene som bestemmer den effektive skatteprosenten er forutsetninger for hvor mye aksjemarkedet gir av meravkastning i forhold til risikofri rente. Det andre er på hvilket nivå renten som er grunnlaget for skjermingsfradraget vil ligge på. Denne renten henger også nært sammen med den risikofri renten.

Med normale forutsetninger for langsiktig rentenivå og langsiktig meravkastning i aksjemarkedet, blir den effektive skattesatsen omtrent 27,6 prosent.

Jo mindre skjermingsfradraget er i forhold til kursstigning og utbytte, jo høyere blir den effektive skatteprosenten.

 

Se også:

Aksjebeskatning
Les mer om hvordan aksjer beskattes her.

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på aksjeresultatet.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.