Slik blir skatten ved salg av aksjer og mottatt utbytte i årene 2016 til 2021.

Les mer om kalkulatoren under.

Aksjebeskatning-kalkulator
Hvilket aksjeår skal du regne på?
 
Antall aksjer du eier  
Inngangsverdi per aksje  
Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje  
Skjermingsgrunnlag per aksje  
Samlet inngangsverdi for aksjene  
Utbytte per aksje mottatt i valgt skatteår  
Samlet utbytte mottatt i valgt skatteår  
Salgskurs per aksje  
Aksjenes samlede salgspris  
Resultat av aksjesalget  
Oppjustert grunnlag skatt (gevinst pluss utbytte)  
Skatt på aksjegevinst  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjebeskatningskalkulatoren

Du velger hvilket skatteår du skal bruke du øverst i kalkulatoren.

Inngangsverdi per aksje på aksjene er kjøpspris på aksjene tillagt kjøpskostnader og RISK-tall. Dette ser du av Aksjonæroppgaven.

Tidligere ubenyttet skjermingsfradraget per aksje er det du har fått tildelt 1. januar 2008 til 2020, gjeldende for skatteårene 2007 til 2020. Når du har solgt aksjene i 2020, får du ikke tildelt skjermingsfradrag for 2020 (tildeles 1.1.2021).

Grunnlag skatt: Grunnlaget blir ganget opp med en faktor som avhenger av hvilket år det er.

Skatt på aksjegevinst: Det er også ulike skattesatser i 2016, 2017, 2018, og 2019-2021.

Hvis du har mottatt utbytte på aksjene i 2020 «spiser» de av eventuell tidligere ubenyttet skjermingsfradrag. Hvis det fortsatt er et ubenyttet skjermingsgrunnlag, vil dette redusere aksjegevinsten.

Skatten på aksjegevinster er noe endret fra 2015. Skatten på alminnelig inntekt er senket fra 27 til 22 prosent fra 2015 til 2019-2021.

I 2020 og 2021 går skatten på alminnelig inntekt 22 prosent. Aksjegevinster og utbytte skal ganges med en faktor på 1,44, før det ganges med skattesatsen. I praksis betyr dette at skattesatsen for aksjegevinster/utbytte er 31,68 prosent.

I 2018 skulle aksjegevinster og utbytte skal ganges med en faktor på 1,33, før det ble ganget med skattesatsen på 23 prosent. I praksis betød dette at skattesatsen for aksjegevinster/utbytte var 30,59 prosent i 2018.

 

Se også:

Aksjebeskatning
Les mer om beskatning av aksjer.

Guide til aksjesparekonto

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto-kalkulator
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2016/2017.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.