Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne kalkulatoren hjelper deg med å sammenligne priser fra forskjellige bildelingsselskapene.

Selskapene kan ha helt forskjellige prisstrukturer, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne.

Les mer om kalkulatoren under.

Bildelingskalkulator
 
Kostnad Alt 1 Alt 2 Alt 3  
Timepris  
Antall timer  
Døgnpris  
Antall døgn  
Antall kilometer som skal kjøres  
Kilometerpris  
Grense inkludert  
Drivstoff liter per mil  
Drivstoffkostnad  
Strømkostnad  
Årskostnad abonnement  
Andel av abo som skal tas med  
Antall ganger med leie  
Resultat:  
Timepris  
Døgnpris  
Kilometerpris  
Energikostnad  
Abokostnad  
Sum kostnad  

Guide til bildeling / bilkollektiv. 

I kalkulatoren kan du legge inn prisene for inntil 3 bildelingspriser.

På timepriser må du legge inn timeprisen, og antall timer. Det kan være et maksimalt antall timer

På kilometer legger du inn antatt kjørelengde. I tillegg prisen per km, hvis noen. Hvis et visst antall kilometer er inkludert, legger du inn denne grensen

Hvis bildeleren har spesielle faste priser på dagtid, eller kveldstid legger du de inn i feltet for døgnpris. Andre som er timesbasert legger de inn på timepriser.

Når du skal legge inn weekendpriser legger du inn på 1 døgn på de som tilbyr egne weekendpriser. For de andre legger du inn 2 døgn.

Du kan velge å legge inn et eventuelt årsabonnement, og hvor stor andel av den du vil belaste dette regnestykket med.

Til slutt legger du inn antall dager bilen skal leies med disse forutsetningene.

 

Se også:

Leie bil av privatpersoner

Kalkulator:

Bildelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å bruke bildelings-tjenester, i stedet for å eie bilen selv.