Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du gjøre en sammenligning av hva bilabonnement og privatleasing koster i forhold til hverandre.

Les mer om denne kalkulatoren nedenfor

Sammenligningskalkulator
 
Bilabonnement:  
Mnd pris bilabonnement  
 
Privatleasing:  
Antall år  
Månedsleie  
Etableringskostnad  
Startinnskudd  
Sum i leieperioden  
Per mnd i leasingperioden  
Andre kostnader:  
Bilforsikring  
Trafikkforsikringsavgift  
Service  
Dekkhotell/hjulskift  
Sum årlige kostnader  
Per mnd  
Sum kostnad leasing  
 
Forskjell per mnd  

Om Sammenligning av bilabonnement med privatleasing

Guide til bilabonnement

Når du sammenligner, må du passer på dette:

  • Du må sammenligne med likt antall kilometer som er inkludert per måned
  • Et bilabonnement har kanskje tilbud om 6 og 12 mnd binding som du også må ta i betraktning
  • Antall kilometer du kan kjøre per mnd må være likt.

Leiekostnader på privatleaset bil:

Her må først kostnadene fordeles over hele leasingperioden.

Legg inn den månedlige leiekostnaden. I tillegg legger du inn etableringsgebyret, og innskuddet (kan være null).

Disse kostnadene blir summert over leasingperioden, og deretter fordelt per mnd.

Andre kostnader som du må legge inn på privatleasing:

Dette er kostnader som er inkludert i bilabonnementet, og som ofte ikke er inkludert i privatleasing.

  • Forsikring: Her legger du inn kostanden du har på å forsikre bilen privat.
  • Service: Her legger du inn kostnaden for en serviceavtale, eller hva servicene vil koste i leasingperioden.
  • Trafikkforsikringsavgift: Denne koster 3.058 kroner per år for personbiler.
  • Dekkhotell: Kostnaden ved dekkhotell som du har valgt. Eventuelt null hvis du har dekkene hjemme, og skifter hjul selv.

Summen av selve leiekostnadene og de andre kostnadene blir til slutt summert.

Nederste linje viser hvor stor forskjellen er mellom de to alternativene.

Se også:

Guide til privatleasing av bil

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Guide til bilkollektiv /bildeling

Kalkulator:

Lønner det seg å eie eller leie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatlease med å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.