Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner tapet ved gå ned i stillingsprosent, etter skatt. Den tar også hensyn til tapt pensjonsopptjening.

Her kan du for eksempel regne ut hva det koster deg å slutte per år.

Les mer om kalkulatoren under.

Deltidskalkulator
Inntekt i dag  
Ny stillingsprosent  
Antall år med redusert stilling  
Skatteprosent pensjon  
Netto inntekt i dag:  
Skatt i dag  
Nettoinntekt i dag  
Netto inntekt ny:    
Ny inntekt  
Skatt ny inntekt  
Netto inntekt ny  
Inntektstap:    
Forskjell netto inntekt per år  
Forskjell totalt i perioden  
Pensjonstap folketrygd (etter skatt):  
Tapt pensjonsopptjening per år  
Samlet tap i pensjonsopptjening  
Tapt innskuddspensjon (etter skatt):  
Innskuddsprosent til 7.1 G  
Innskuddsprosent mellom  7,1 G og 12 G  
Tap i innskuddspensjon per år  
Samlet tap inntektspensjon  
 
Samlet tap:  
Samlet tap per år  
Samlet tap i hele perioden  

Les mer om deltidskalkulatoren

Les også: Så mye taper du på å gå av tidlig, eller redusere stillingsprosenten

Inntekt i dag: Legg først inn inntekten du har i dag.

Ny stillingsprosent: Denne kan være alt fra null til hundre prosent.

Antall år med redusert stilling: Kalkulatoren beregner det totale tapet i det antall år du har lagt inn (bare hele år).

Skatteprosent pensjon: Denne brukes til å beregne tapet etter skatt på tapt pensjon. Du kan se nivået på Marginalskatt på pensjonsinntekter.

Netto inntekt i dag: Kalkulatoren beregner skatten, og inntekt etter skatt

Netto inntekt ny: Kalkulatoren beregner skatt og nettoinntekt ut fra inntekt ved ny skatteprosent.

Inntektstap: Tapet beregnes per år, og i det antall år du har lagt inn.

Pensjonstap folketrygd: Kalkulatoren beregner tapt opptjening av pensjon. Dette er 18,1 prosent av forskjell i inntekt hvert år (opp til 7,1 G).

Tapt innskuddspensjon: Kalkulatoren beregner tapet du får når du har en innskuddspensjon. Det kan være to forskjellige satser over og under 7,1 G. Maks beløp er 12 G. For ansatte i stat og kommune som er i den nye opptjeningsmodellen kan du legge inn 5,7 prosent opp til 7,1 G, og 18.1 prosent over. For de som er i den gamle opptjeningsmodellen kan det ikke legges inn noe her.

Samlet tap: Dette er summen av tapene fra inntekt, pensjonstap folketrygd, og tap av innskuddspensjon per år, og for årene samlet. Dette er regnet etter skatt.

Det er ikke nødvendig å ha med poster for andre fradrag eller andre inntekter. Forskjellen vil uansett bli den samme.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.