Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du se på effekten av en rekke endringer du gjør på et annuitetslån. Kalkulatoren beregner hvor mye du totalt betaler på lånet i hele løpetiden ved endringer i terminbeløpet, endring i renten, eller endret nedbetalingstid.

Les mer om kalkulatoren under.

Låneendrings-kalkulator
Lånestørrelse i dag
Rente
Lånets nedbetalingstid (år)
Månedlig terminbeløp
Inflasjon (gjennomsnitt i låneperioden)
Endringer:    
Endret innbetaling per måned
Endret rente
Ny nedbetalingstid
Betydning av endret innbetaling  
Sum renter med dagens terminbeløp
Sum renter med endret terminbeløp
Forskjell
Tilbakebetaling i dagens pengeverdi:
Sum renter og avdrag med dagens terminbeløp
Sum renter og avdrag med endret terminbeløp
Forskjell
Betydning av endret rente  
Sum renter med dagens rente
Sum renter med ny rente
Forskjell
Tilbakebetaling i dagens pengeverdi:
Sum renter og avdrag med dagens rente
Sum renter og avdrag med ny rente
Forskjell
Betydning av endret nedbetalingstid  
Sum renter med dagens nedbetalingstid
Sum renter med ny nedbetalingstid
Forskjell
Tilbakebetaling i dagens pengeverdi:
Sum renter og avdrag med dagens rente
Sum renter og avdrag med ny rente
Forskjell

Kalkulatoren beregner renter og avdrag i løpende kroner, og i dagens pengeverdi. Kalkulatoren beregner lånet som et annuitetslån, som er det de fleste har.

Det er viktig å se på verdiene i dagens pengeverdi fordi tallene som skal sammenligne kan ha et spenn på opptil 30 år. Da blir det ikke riktig å bare sammenligne løpende kroner.

Lånebeløp: Legg inn lånebeløpet du skal ta utgangspunkt i.

Rente: Utgangspunktet for renten.

Nedbetalingstid: Utgangspunktet for nedbetalingstiden.

Månedlig terminbeløp blir beregnet ut fra lånebeløp, rente og tilbakebetalingstid du har lagt inn.

Inflasjonen er nødvendig for å kunne beregne dagens pengeverdi av renter og avdrag.

Dette beregner kalkulatoren

Betydning av endret innbetaling:

Her kan du legge inn et beløp du vil endre terminbeløpet med. Legger du inn et minustall foran, trekkes dette beløpet fra. Kalkulatoren beregner da hvor mye du totalt sett betaler før endringen i terminbeløpet, og etter at det er endret.

Betydning av endret rente

Her kan du legge inn en endring i renten. Legger du inn med et minustall foran, blir dette trukket far den renten du har lagt inn. Kalkulatoren beregner da hvor mye du totalt sett betaler før endringen i renten, og etter at det er endret.

Betydning av endret betalingstid

Her kan du øke eller redusere nedbetalingstiden på lånet. Kalkulatoren beregner da hvor mye du totalt sett betaler før endringen i nedbetalingstiden, og etter at den er endret.

 

Kalkulatorer:

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.